University College Nordjylland
Bookmark and Share
Du er her:

 

Kontakt

Neuropædagogisk Kompetencecenter

University College Nordjylland

Skolevangen 45

9800 Hjørring

 

Åbningstider:

Træffetid dagligt mellem 8.30-14.30

Fredag 8.30 - 13.30

 

Studiesekretær og vejleder
Kirsten Larsen
Direkte tlf. 72696217
Mobil tlf. 72690455
kal@ucn.dk

Specifikke og gennemgribende udviklingsforstyrrelser (autismespektret)

 

Kompetencegivende efteruddannelse

 

Dette kompetencegivende suppleringsmodul (10 ECTS point) er et fleksibelt undervisningstilbud i specifikke og gennemgribende udviklingsforstyrrelser. Fokus er at få viden om og kompetencer til, at omsætte nyere forskning til pædagogiske strategier i praksisfeltet. Uddannelsen henvender sig til professionelle, der arbejder med børn, unge og voksne med særlige behov, og som ønsker en indsigt i den nyeste viden på området.


I et helhedsperspektiv sættes fokus på udvikling, læring, mestring, kommunikation og relationer med udgangspunkt i den enkeltes daglige praksis. Endvidere arbejdes der med nyere implementeringsredskaber for at kvalificere det pædagogiske arbejde med mennesker med særlige behov.

 

Hold/sted

Tid

Pris

Gennemgri. Udv.forst, Odense 1, Odense Kommunes Uddannelsescenter,Schacksgade 39, 5000 Odense C

 

 UDSAT

 -

 
Prisen er inklusiv fuld forplejning

Gå til ansøgningsskema

 

Mål

At du som studerende:

  • har en grundlæggende viden om forudsætningerne for udvikling og trivsel; herunder udvikling af eksekutive funktioner, opmærksomhedsfunktioner og social-kognitive funktioner
  • har viden om forskellige former for og årsager til udviklingsforstyrrelser, herunder ADHD og autisme spektrum forstyrrelser
  • kan indhente information, beskrive, analysere og vurdere en læringsdifferentieret indsats, der retter sig mod at optimere trivsel og læring for mennesker med udviklingsforstyrrelser i et kompenserende og innovativt perspektiv
  • kan indgå i samarbejde om en læringsdifferentieret indsats i relation til mennesker med udviklingsforstyrrelser.

Centrale indholdselementer vil være

  • Hvad er årsagen til lidelsen? Afklaring af målgruppen i forhold til forskellige vanskeligheder / diagnoser, herunder udbredelse, årsags-forhold, sværhedsgrad, prognose og implikationer
  • Relevante teorier og forskningsresultater om gennemgribende udviklingsforstyrrelser
  • Udviklingsforstyrrelser set i et livsperspektiv i relation til familieliv, uddannelse, fritidsliv og arbejde
  • Vanskeligheder med sprog, socialt samspil og forestillingsevne
  • Behandling af børn og unge med specifikke og gennemgribende udviklingsforstyrrelser

Et gunstigt læringsmiljø for unge og voksne med specifikke og gennemgribende udviklingsforstyrrelser med fokus på specialpædagogiske arbejdsformer, metoder, materialer, og hjælpemidler.

 

Varighed

Uddannelsen afvikles over en 8 ugers periode med undervisning i 2 uger med 25 lektioner pr. uge. Der vil mellem de to undervisningsuger blive stillet krav om løsning af en hjemmeopgave, der afslutningsvis skal godkendes af under-viserne på uddannelsen.

 

Organisering og struktur

Uddannelsen vil tage udgangspunkt i den enkeltes praksis, med henblik på at kunne igangsætte udviklings- og forandringsprocesser. Der arbejdes i studiegrupper, med henblik på at skabe mulighedsbetingelser for erfarings-udveksling, idégenerering og videndeling. Der skal i selvstudieperioden, mellem de to uddannelsesuger, arbejdes med et konkret udviklingsprojekt, der er forankret i den enkeltes daglige praksis, derfor må den studerende være indstillet på litteraturlæsning og skriftlige arbejder.

 

Undervisere

Undervisere ved Professionshøjskolen UC Nordjylland.

 

Undervisningssted

Professionshøjskolen UC Nordjylland. Der er planlagt uddannelsesforløb andre steder i landet.

 

Adgangskriterier

For at deltage skal du have en kort, mellemlang eller videregående uddannelse eller tilsvarende.

 

Spørgsmål rettes til

Kursussekretær Kirsten Larsen:

kal@ucn.dk - telefon 72 69 62 17

 

Ansvarlig for efteruddannelsen

Kompetencecenterleder Anni Mortensen: anm@ucn.dk Neuropædagogisk Kompetencecenter

 

 

 

 

 

Sidst opdateret 10-01-2017 af Yuki Lone Daqvad
Neuropædagogisk Kompetencecenter | Skolevangen 45 | 9800 Hjørring | 72 69 04 55 | kal@ucn.dk