University College Nordjylland
Bookmark and Share
Du er her:

 

Kontakt

Neuropædagogisk Kompetencecenter

University College Nordjylland

Skolevangen 45

9800 Hjørring

 

Åbningstider:

Træffetid dagligt mellem 8.30-14.30

Fredag 8.30 - 13.30

 

Studiesekretær og vejleder
Kirsten Larsen
Direkte tlf. 72696217
Mobil tlf. 72690455
kal@ucn.dk

Psykiatri i specialpædagogisk arbejde

- kompetencegivende efteruddannelse

 

Dette kompetencegivende valgmodul (10 ECTS point) er et fleksibelt undervisningstilbud, der tager udgangspunkt i nyere psykiatrisk forskning og har fokus på neuropsykiatri . Uddannelsen henvender sig til professionelle, der arbejder eller gerne vil arbejde med borgere med særlige behov og som ønsker en indsigt i nyere psykiatrisk forskning herunder neuropsykiatri. Undervisningen vil have fokus på at omsætte psykiatriforskningen til pædagogiske strategier i praksisfeltet, og der lægges vægt på implementering i praksis. Uddannelsen henvender sig til alle professionelle, der arbejder med borgere med særlige behov.

 

 

 

Hold/sted

 

Tid

Pris

 

Der er i øjeblikket ingen udbud

 

 

  

 

 Gå til ansøgningsskema

  

Mål

 • At den studerende får viden om nyere forskning med fokus på neuropsykiatri, neuropsykologi og neuropædagogik
 • At den studerende får viden om og færdigheder i at skabe et gunstigt læringsmiljø for børn, unge og voksne med psykiatriske forstyrrelser
 • At den studerende får viden om og færdigheder i at igangsætte forandrings- og implementeringsprocesser
 • At den studerende aktivt deltager i vurdering og sparring

 

Centrale indholdselementer ud fra et neuropsykiatrisk perspektiv

Psykiatrisk, psykologisk og pædagogisk teori og metode i relation til udvalgte diagnoser indenfor ICD-10, f.eks.:

 • Skizofreni (F20)

 • Affektive sindslidelser (F30)

 • Nervøse og stressrelaterede tilstande (F40)

 • Forstyrrelser og forandringer i personlighedsstrukturer og adfærd (F60)

 • Misbrugsrelaterede forstyrrelser og organiske forstyrrelser (F10)

 • Adfærds- og følelsesmæssige forstyrrelser opstået i barndom eller adolescens (F90)

 • Didaktiske overvejelser i relation til etablering af et gunstigt læringsmiljø for børn, unge og voksne med psykiatriske forstyrrelser

 

Varighed

Uddannelsen afvikles over en 2 ugers periode med i alt 50 lektioner.
Der vil blive stillet krav om løsning af en opgave, der afslutningsvis skal fremlægges og godkendes af underviserne på uddannelsen. Derfor må den studerende være indstillet på litteraturlæsning og skriftlige arbejder.

 

Organisering og struktur

Uddannelsen vil tage udgangspunkt i den enkeltes nuværende eller tidligere praksis-erfaringer med henblik på at kunne igangsætte udviklings- og forandringsprocesser. Der arbejdes i studiegrupper for at skabe mulighedsbetingelser for erfaringsudveksling, idégenerering og vidensdeling.

 

Undervisere

Undervisere ved Professionshøjskolen UC Nordjylland.

 

Undervisningssted

Professionshøjskolen UC Nordjylland.
Der er planlagt uddannelsesforløb andre steder i landet.

 

Adgangskriterier

For at deltage skal du have en kort, mellemlang eller videregående uddannelse eller tilsvarende.

 

Spørgsmål rettes til

Kursussekretær Kirsten Larsen: kal@ucn.dk telefon 72 69 62 17

 

Ansvarlig for efteruddannelsen er

Kompetencecenterleder Anni Mortensen: anm@ucn.dk Neuropædagogisk Kompetencecenter

 

 

 

 

 

 

 

Sidst opdateret 15-05-2017 af Yuki Lone Daqvad
Neuropædagogisk Kompetencecenter | Skolevangen 45 | 9800 Hjørring | 72 69 04 55 | kal@ucn.dk