University College Nordjylland
Bookmark and Share
Du er her:

Kontakt

Neuropædagogisk Kompetencecenter

University College Nordjylland

Skolevangen 45

9800 Hjørring

 

Åbningstider:

Træffetid dagligt mellem 8.30-14.30

Fredag 8.30 - 13.30

 

Studiesekretær og vejleder
Kirsten Larsen
Direkte tlf. 72696217
Mobil tlf. 72690455
kal@ucn.dk

Neuropædagogik

- kompetencegivende efteruddannelse

Enkeltfaget neuropædagogik er et valgmodul inden for voksenunderviseruddannelsen med specialpædagogik.
Valgmodulet giver mulighed for at erhverve viden og kundskaber om borgere med særlige behov og udvikle kompetencer i planlægning, gennemførelse og evaluering af vejledning, undervisning, formidling og anden specialpædagogisk bistand i et neuropædagogisk perspektiv.

Det er et kompetencegivende forløb, hvilket betyder at godkendelse af et valgmodul giver 10 ETCS point.

 

Deltagerforudsætninger

Valgmodulet i neuropædagogik henvender sig til professionelle, der har kendskab til eller ønsker at beskæftige sig med det specialpædagogiske område og/eller har erfaring med vejledning, undervisning og anden pædagogisk bistand med fokus på borgere med særlige behov. Hvis du er lærer, pædagog, sygeplejerske, social- og sundhedsarbejder eller har anden faglig uddannelse og arbejder inden for det specialpædagogiske område, så har du mulighed for at deltage i valgmodulet.

 

Hvis du har en bacheloruddannelse, opfylder adgangskravene til den pædagogiske diplomuddannelse og gennemfører valgmodulerne i neuropsykologi og neuropædagogik har du mulighed for, at tilkøbe en eksamenspakke i PD modulet neuropsykologi og neuropædagogik, da undervisningen for bachelorer foregår på diplomniveau.
Læs mere: Mulighed for optagelse på diplommodul i Psykologi

Kursustilbud

Vi anbefaler, at du tilmelder dig det samlede forløb med neuropsykologi og neuropædagogik. Herunder kan du se, hvilke hold, du kan tilmelde dig.

 

Prisen er inklusiv fuld forplejning.
Flere hold udbydes fortløbende.

 

Aalborg, UCN

Mylius Erichsens Vej 137, 9210 Aalborg SØ

Tid

Pris 

Pris inkl. Diplom

Aalborg 11, UCN,

Samlet forløb Neuropsyk/Neuropæd:

Uge 36, 43, 4 og 11, 2018/19 16.800 20.300

Neurospykologi

Neuropædagogik

Uge 36, 43, 2018
Uge 4, 11, 2019
8.950
8.950
 

Aalborg 12, UCN,

Samlet forløb Neuropsyk/Neuropæd:

Uge 7, 14, 34 og 41, 2019 16.800 20.300

Neurospykologi

Neuropædagogik

Uge 7, 14, 2019 
Uge 34, 41, 2019
8.950
8.950
 

 Gå til ansøgningsskema (NB. husk at angive i kommentarfeltet, hvis du KUN ønsker valgmodulet Neuropædagogik eller valgmodulet Neuropsykologi!)

 

Hjørring, UCN

Skolevangen 45, 9800 Hjørring       

Tid

Pris

Pris inkl. Diplom

Hjørring 41, UCN,

Samlet forløb Neuropsyk/Neuropæd:

Uge 36, 43, 4 og 11, 2018/19 16.800 20.300

Neurospykologi

Neuropædagogik

Uge 36, 43, 2018 
Uge 4, 11, 2019
8.950
8.950
 

Hjørring 42, UCN,

Samlet forløb Neuropsyk/Neuropæd:

Uge 7, 14, 34 og 41, 2019 16.800 20.300

Neurospykologi

Neuropædagogik

Uge 7, 14, 2019 
Uge 34, 41, 2019
8.950
8.950
 

 Gå til ansøgningsskema(NB. husk at angive i kommentarfeltet, hvis du KUN ønsker valgmodulet Neuropædagogik eller valgmodulet Neuropsykologi!)

 

Odense

Odense Kommunes Uddannelsescenter,Schacksgade 39, 5000 Odense C

Tid

Pris

Pris inkl. Diplom

Hold Odense 11,

Samlet forløb Neuropsyk/Neuropæd:

Uge 37, 43, 5 og 12, 2018/19   UDSOLGT

Neurospykologi

Neuropædagogik

Uge 37, 43, 2018 
Uge 5, 12, 2019
9.950
9.950
 
Hold Odense 12,

Samlet forløb Neuropsyk/Neuropæd:

Uge 6, 13, 33 og 40 2019 19.400 22.900

Neurospykologi

Neuropædagogik

Uge 6, 30, 2019
Uge 13, 33, 2019
9.950
9.950
 

 Gå til ansøgningsskema (NB. husk at angive i kommentarfeltet, hvis du KUN ønsker valgmodulet Neuropædagogik eller valgmodulet Neuropsykologi!)

 

Christianshavn

BLOX, Bryghuspladsen 10, 1453 Kbh. K

Tid

Pris

Pris inkl. Diplom

Hold Christianshavn 14,

Samlet forløb Neuropsyk/Neuropæd:

Uge 37, 43, 5 og 12, 2018/19 19.700 23.200

Neurospykologi

Neuropædagogik

Uge 37, 43, 2018 
Uge 5, 12, 2019
10.350
10.350
 
Hold Christianshavn 15,

Samlet forløb Neuropsyk/Neuropæd:

Uge 6, 13, 33 og 40 2019 19.700 23.200

Neurospykologi

Neuropædagogik

Uge 6, 13, 2019
Uge 33, 40, 2019
10.350
10.350
 

 Gå til ansøgningsskema (NB. husk at angive i kommentarfeltet, hvis du KUN ønsker valgmodulet Neuropædagogik eller valgmodulet Neuropsykologi!)

 

Hillerød

Frederiksborg Centret, Milnersvej 39, 3400 Hillerød

Tid

Pris

Pris inkl. Diplom

Hold Hillerød 18

Samlet forløb Neuropsyk/Neuropæd:

37, 43, 5 og 12, 2018/19 19.700 23.200

Neurospykologi

Neuropædagogik

Uge 37, 43, 2018 
Uge 5, 12, 2019
10.350
10.350
 
Hold Hillerød 19,

Samlet forløb Neuropsyk/Neuropæd:

Uge 6, 13, 33 og 40 2019 19.700 23.200

Neurospykologi

Neuropædagogik

Uge 6, 13, 2019
Uge 33, 40, 2019
10.350
10.350
 

 Gå til ansøgningsskema (NB. husk at angive i kommentarfeltet, hvis du KUN ønsker valgmodulet Neuropædagogik eller valgmodulet Neuropsykologi!)

 

Indhold

Neuropædagogik bygger på en teoretisk viden om hjernen og sammenhænge i forhold til de handlinger, som mennesket foretager. Det betyder, at der arbejdes med fokus på koblingen mellem neurologi, psykologi, filosofi, sociologi, fænomenologi, pædagogik, læring og didaktik. Målet er, at den studerende erhverver forudsætninger for at varetage, begrunde og udvikle pædagogisk og specialpædagogisk virksomhed under skiftende vilkår og i forskellige sammenhænge.

Der arbejdes med udgangspunkt i den enkelte borgers ressourcer, hvilket betyder, at viden om de fysiske, psykiske og sociale læreprocesser er et centralt omdrejningspunkt.

Med borgeren i centrum har neuropædagogikken fokus på dels at kvalificere kommunikationen, dels at udvikle mestringsevnen, dels at bevare livsduelighed og dels af have fokus på den enkeltes livskvalitet med lærings- og udviklingsprocesser som et centralt omdrejningspunkt. Derfor lægges der vægt på, at det neuropædagogiske arbejde er koblet til den daglige praksis.

 

Formål

 • At den studerende indføres i og tilegner sig sammenhængende praktisk, erhvervsrettet og teoretisk viden om det specialpædagogiske område.
 • At den studerende udvikler kompetence i planlægning, gennemførelse og evaluering af det specialpædagogiske arbejde i et neuropædagogisk perspektiv.
 • At den studerende medvirker til at styrke helhedstænkningen og ressourcesynet i det specialpædagogiske arbejdsfelt og udvikler nye vinkler på indsatsen i forhold til borgere med særlige behov med henblik på udvikling af handle- og livskompetencer.

Neuropædagogik

Neuropædagogik er en pædagogik, der er inspireret af neurovidenskaben. Gennem iagttagelser og analyse kortlægges borgerens stærke og svage sider på områder som opmærksomhed, kommunikation, hukommelse, orienteringsevne og social funktion.

I det neuropædagogiske arbejde faciliteres således, at det giver borgeren mulighed for at trække på stærke sider, mens andre personer eller den ændrede struktur kompenserer for de svagere områder. Neuropædagogik er en særlig måde at være sammen på, og målet er at opnå øget mestring og livskvalitet.

 

Læringsmål neuropædagogik

Forståelse for og vurdering af den neuropædagogiske refleksion og ressourceafdækning.

 • At den studerende udvikler forståelse for og erfaringer med hjerneteoretiske og neuropsykologiske aspekter set i forhold til sanseintegration.
 • At den studerende får viden om, forståelse for og vurdering af specialpædagogiske tiltag set i forhold til neuropædagogiske og neuropsykologiske perspektiver.
 • At den studerende får viden om og forståelse for diagnosers betydning set i forhold til læring, herunder forståelse for og vurdering af medicinering og dennes indflydelse på hjernen.
 • At den studerende udvikler kompetencer til planlægning, gennemførelse og evaluering af specialpædagogisk bistand med henblik på at tilrettelægge en neuropædagogisk praksis og implementere nye arbejdsmetoder.

Det faglige indhold på valgmodul neuropædagogik

Hjernens og nervesystemets funktion

 • Sanseintegration
 • Neuropædagogik
 • Diagnoser som f.eks. ADHD, autisme, psykisk udviklingshæmning etc.
 • Medicin og betydningen for hjernens funktion
 • Neuropædagogik, læring og didaktik
 • Dokumentation og evaluering af det neuropædagogiske arbejde

Det anbefales, at den studerende har kendskab til og arbejdet med neuropsykologi.

Der udsendes særligt program med litteraturliste inden studiestart.

 

Struktur

Forløbet består af 1 valgmodul fordelt over 2 uger á 5 dage, hvor der i gennemsnit vil være 25 skemalagte lektioner pr. uge. Det kan forventes, at der er forberedelse til lektionerne. Mellem uddannelsesugerne er der indlagt en opgave, der tager udgangspunkt i den enkeltes praksis, derfor skal den studerende være ansat i en specialpædagogisk praksis. Opgaven vil være et vigtigt element i uddannelsen til refleksion over egen praksis og er obligatoriske at udarbejde. Opgaverne skal godkendes.

 

Litteraturliste neuropsykologi og neuropædagogik

 

Neuropsykologi

Hart, S. (2006): Hjerne, samhørighed og personlighed. Introduktion til neuroaffektiv udvikling. (360 kr.) - obligatorisk

Hart, Susan (2016): Neuroaffektiv udviklingspsykologi (492 kr.) - anbefales

 

Neuropædagogik

Fredens, K. (2012): Mennesket i hjernen. Hans Reitzels Forlag (340 kr.) - obligatorisk

Elvén, Bo Hejlskov (2010): Problemskabende adfærd ved udviklingsforstyrrelser eller udviklingshæmning (349 kr.) - anbefales

 

Undervisere

Undervisere ved Professionshøjskolen UC Nordjylland.

 

Undervisningssted

Professionshøjskolen UC Nordjylland.
Der er planlagt uddannelsesforløb andre steder i landet.


Adgangskriterier

For at deltage skal du have en kort, mellemlang eller videregående uddannelse eller tilsvarende.

 

Spørgsmål rettes til

Kursussekretær Kirsten Larsen: kal@ucn.dk, eller telefon 72 69 62 17

 

Ansvarlig for efteruddannelsen

Kompetencecenterleder Anni Mortensen: anm@ucn.dk

 

 

 

Sidst opdateret 14-07-2017 af Yuki Lone Daqvad
Neuropædagogisk Kompetencecenter | Skolevangen 45 | 9800 Hjørring | 72 69 04 55 | kal@ucn.dk