University College Nordjylland
Bookmark and Share
Du er her:

Neuropædagogik - sommerfugleillustration

Ansøgningsskema - optagelse på diplommodul

Ansøgningsskema til optagelse på diplommodul

Kontakt

Neuropædagogisk Kompetencecenter

University College Nordjylland

Skolevangen 45

9800 Hjørring

 

Åbningstider:

Træffetid dagligt mellem 8.30-14.30

Fredag 8.30 - 13.30

 

Studiesekretær og vejleder
Kirsten Larsen
Direkte tlf. 72696217
Mobil tlf. 72690455
kal@ucn.dk

Mulighed for optagelse på diplommodul i Psykologi

 

Valgmodulerne Neuropsykologi og Neuropædagogik under Voksenunderviseruddannelsen med Specialpædagogik giver mulighed for optagelse på den Pædagogiske Diplomuddannelse (PD).

 

Når du har gennemført og fået godkendt valgmodulerne Neuropsykologi og Neuropædagogik indenfor Voksenunderviseruddannelsen med Specialpædagogik, har du mulighed for, at søge om optagelse på fagmodulet neuropsykologi og neuropædagogik, indenfor den pædagogiske diplomuddannelse i Psykologi. Omfanget svarer til 10 ECTS.

 

Kravet for at søge om optagelse, er dels, at du er uddannet professionsbachelor eller har en mellemlang uddannelse og at du udarbejder en skriftlig eksamensopgave, som opfylder de krav der stilles ved en prøve. Vurderes efter 7-trins skalaen.

 

Det, du skal gøre, er at købe en eksamenspakke. Den koster 3500,00 kr. og indeholder vejledning og eksamen. Hvis dette har din interesse, kan du kontakte kursussekretær Kirsten Larsen på kal@ucn.dk eller tlf. 72 69 62 17. .

 

Læringsmål for fagmodulet Neuropsykologi og neuropædagogik

 

Den studerende

 • har indsigt i grundlæggende læreprocesteori samt teorier og forskning vedrørende det kognitions- og neuropsykologiske grundlag for at fremme den livslange udvikling.
 • har indsigt i det kognitions- og neuropsykologiske grundlag for centrale kognitive, sociale, emotionelle og psykomotoriske funktioner samt tilsvarende funktionsnedsættelser.
 • mestrer tilrettelæggelse og vurdering af neuropædagogiske lærings- og udviklingsprocesser.
 • kan begrunde og anvende metoder til informationsindhentning og vurdering af kognitions- og neuropsykologiske forhold i relation til problemstillinger i en pædagogisk kontekst.
 • kan indgå i samarbejde om at håndtere kognitions- og neuropsykologiske problemstillinger i pædagogisk praksis, set i et livslangt perspektiv.

 

Indhold

 • Belysning af centrale og grundlæggende teorier og problemstillinger inden for kognitions- og neuropsykologien samt neuropædagogikken.
 • Belysning af centrale temaer i relation til sammenhænge mellem kognitive funktioner, kognitiv udvikling og hjerneprocesser.
 • Hjernen, dens udvikling, struktur og grundlæggende funktioner.
 • Det kognitions- og neuropsykologiske grundlag for forståelse af funktionsvanskeligheder i relation til pædagogisk praksis.
 • Kognitions- og neuropsykologiske funktionsnedsættelser og deres betydning set i et kontekstuelt perspektiv.
 • Informationsindsamling, beskrivelse, iagttagelse og undersøgelse som basis for en pædagogisk indsats.
 • Forebyggende, foregribende og indgribende indsatser i forbindelse med kognitions- og neuropsykologiske problemstillinger i pædagogisk praksis.

 

Litteratur Obligatorisk litteratur

 • Fredens, Kjeld (2012): Mennesket i hjernen, Systime Academic.
 • Hart, Susan (2006): Hjerne, samhørighed, personlighed. Introduktion til neuroaffektiv udvikling, Hans Reitzels Forlag.
 • Hart, Susan (2006): Betydning af samhørighed, Hans Reitzels Forlag.
 • Bauer, Joachim (2008): Hvorfor jeg føler det du føler. Borgen.
   

 Supplerende litteratur

 • Siegel, Daniel J. (2008): Sindets tilblivelse og udvikling. The Developing Mind, Forlaget  Klim
 • Fonagy, Peter mfl.(2007): Affektregulering, Mentalisering og Selvets udvikling. Akademisk Forlag
 • Ayres, Jean (2007): Sanseintegration hos børn. Hans Reitzel Forlag
 • Hattie, John &Yates, Gregory (2014): Synlig læring og læringens anatomi. Dafolo Forlag.
   

Eksamensformen er en skriftlig prøve

 

Ved skriftlige prøver bedømmes udelukkende det skriftlige. Ved aflevering i gruppe er indledning, problemformulering og konklusion fælles for gruppen. Ved den øvrige tekst angives det, hvem der har udarbejdet hvilke dele. Kun i afgangsprojektet vægtes den studerendes formulerings- og staveevne i bedømmelsen.

 

 • den skriftlige opgave udarbejdes på grundlag af en selvvalgt og godkendt problemformulering.
 • 12  sider (max 28.800 anslag med mellemrum) for 1 studerende, 16 sider (max 38.400 anslag med mellemrum) for 2 studerende, 20 sider (max 48.000 anslag med mellemrum) for 3 studerende.
 • Det er muligt at skrive opgave og gå til eksamen  både individuelt og som gruppe.
   

Karakterskala

 

Alle prøver bedømmes med en karakter i henhold til 7-trins-skalaen.
Ved skriftlige prøver tilsendes karakteren kort tid efter eksamen.

 

Ansøgningsfrister

 

Ansøgningsfrist til aflevering af opgave i forår 2018: Første aflevering den 6. marts kl. 10.00, anden aflevering den 1. maj kl. 10.00 

 


Der vil komme optagelsesbrev ud medio december og medio juni

 

 

 

 

 

 

Sidst opdateret 18-09-2017
Neuropædagogisk Kompetencecenter | Skolevangen 45 | 9800 Hjørring | 72 69 04 55 | kal@ucn.dk