University College Nordjylland
Bookmark and Share
Du er her:

 

Kontakt

Neuropædagogisk Kompetencecenter

University College Nordjylland

Skolevangen 45

9800 Hjørring

 

Åbningstider:

Træffetid dagligt mellem 8.30-14.30

Fredag 8.30 - 13.30

 

Studiesekretær og vejleder
Kirsten Larsen
Direkte tlf. 72696217
Mobil tlf. 72690455
kal@ucn.dk

Læring, implementering og forandring i specialpædagogisk arbejde – med udgangspunkt i neuropædagogik

-Kompetencegivende efteruddannelse

Dette kompetencegivende suppleringsmodul (10 ECTS point) er et fleksibelt undervisningstilbud i, hvordan implementeringen af moderne læringsteori kan skabe forandring. Fokus er at få viden om og kompetencer til at omsætte nyere læringsforskning til pædagogiske strategier i praksisfeltet. Udgangspunktet er viden om neuropsykologi og neuropædagogik.
 

Uddannelsen henvender sig til professionelle, der arbejder med børn, unge og voksne med særlige behov og som ønsker en indsigt i det læringsteoretiske landskab. I et helhedsperspektiv sættes fokus på læring, udvikling, læringsmiljøer, kommunikation og relationer med udgangspunkt i den enkeltes daglige praksis. For at sikre implementeringen af neuropædagogik og samtidig dokumentere og kvalificere det pædagogiske arbejde med mennesker med særlige behov, arbejdes der med SMTTE-modellen, målsætning og evaluering.
 

Planlagte forløb

Hold/sted

Tid

Pris

 Der er i øjeblikket ingen ledige forløb

 

 

Prisen er inklusiv fuld forplejning. Flere hold udbydes fortløbende.

  Gå til ansøgningsskema

  

Mål

  • At den studerende tilegner sig viden om og færdigheder i læringsteorier og -metoder
  • At den studerende får viden om og færdigheder i at skabe rammer og indhold for læring
  • At den studerende opnår viden om og færdigheder i at facilitere forandringsprocesser og implementering af neuropædagogik på arbejdspladsen.
  • At den studerende erhverver sig færdigheder i kritisk vurdering, sparring og dokumentation i forhold til praksis med udgangspunkt i praksisfortællinger og evalueringer.

Centrale indholdselementer vil være

  • Det læringsteoretiske landskab med fokus på deltagelse og handlekompetence.
  • Neuropædagogiske og neuropsykologiske perspektiver på læring, herunder metoder, der støtter læringsprocessen, feedback og mentalisering.
  • Pædagogiske og didaktiske overvejelser over og metoder til at skabe rammer for læring og mikro-/makroregulering.
  • Dokumentation og evaluering af lærerprocesser herunder praksisfortællinger
  • Målsætning, implementering og facilitering af forandrings- og læringsprocesser

Varighed

Uddannelsen afvikles over en 8 ugers periode med undervisning i to uger med 25 lektioner pr. uge. Der vil mellem de to undervisningsuger blive stillet krav om løsning af en hjemmeopgave, der afslutningsvis skal godkendes af underviserne på uddannelsen.

 

Organisering og struktur

Uddannelsen vil tage udgangspunkt i den enkeltes praksis med henblik på at kunne igangsætte udviklings- og forandringsprocesser. Der arbejdes i studiegrupper med henblik på at skabe mulighedsbetingelser for erfaringsudveksling, idégenerering og vidensdeling.

 

Der skal i selvstudieperioden, mellem de to uddannelsesuger, arbejdes med et konkret udviklingsprojekt, der er forankret i den enkeltes daglige praksis. Derfor må den studerende være indstillet på litteraturlæsning og skriftlige arbejder.

Undervisere

Undervisere ved Professionshøjskolen UC Nordjylland.

 

Undervisningssted

Professionshøjskolen UC Nordjylland.
Der er planlagt uddannelsesforløb andre steder i landet.


Adgangskriterier

For at deltage skal du have en kort, mellemlang eller videregående uddannelse eller tilsvarende.

 

Spørgsmål rettes til

Kursussekretær Kirsten Larsen: kal@ucn.dk, eller telefon 72 69 62 17

 

Ansvarlig for efteruddannelsen

Kompetencecenterleder Anni Mortensen: anm@ucn.dk

 

 

 

Sidst opdateret 15-05-2017 af Yuki Lone Daqvad
Neuropædagogisk Kompetencecenter | Skolevangen 45 | 9800 Hjørring | 72 69 04 55 | kal@ucn.dk