University College Nordjylland
Bookmark and Share
Du er her:

 

Kontakt

Neuropædagogisk Kompetencecenter

University College Nordjylland

Skolevangen 45

9800 Hjørring

 

Åbningstider:

Træffetid dagligt mellem 8.30-14.30

Fredag 8.30 - 13.30

 

Studiesekretær og vejleder
Kirsten Larsen
Direkte tlf. 72696217
Mobil tlf. 72690455
kal@ucn.dk

Demens foredrag

Se slides fra foredraget >

TEMAEFTERMIDDAG OM DEMENS

FOR MEDARBEJDERE INDENFOR ÆLDRE- OG HANDICAPOMRÅDET

 

Demens er en fællesbetegnelse for en række sygdomstilstande karakteriseret ved vedvarende svækkelse af mentale funktioner. Demens er således ikke en specifik sygdom, idet mange forskellige sygdomme kan medføre demens.

Ifølge Nationalt Videnscenter for Demens forventes det, at antallet af borgere med demenslidelser vil vokse markant. Det bliver således også en større og større opgave for sundhedsvæsenet, at løfte denne opgave på en måde, så det demensramte menneske bevarer sin selvstændighed og livskvalitet.

Udviklingshæmmede bliver ældre og ældre, hvorfor demens i det pædagogiske arbejde på boenheder og væresteder nu bliver tiltagende aktuelt.

 

Følgende temaer vil blive belyst på temadagen:

 

Demens og neuropædagogik

  • Hvad sker der i den demensramte borgers hjerne?
  • Hvordan kan vi forstå den demensramte borgers problemskabende reaktioner og adfærd ud fra denne viden?

Demens set i et socialpædagogisk perspektiv

  • Hvordan kan vi som professionelle skabe en relation til den demensramte borger, der fremmer dennes selvbestemmelse og livskvalitet?
  • Hvordan kan vi forebygge problemskabende adfærd hos den demensramte borger?
  • Hvordan kan vi forholde os til en problemskabende adfærd, hvis den opstår, med en konflikthåndtering uden konfrontation, så den demensramte borger opnår et trygt og værdigt liv?

Demens med særlig fokus på mennesker med udviklingshæmning

  • Hvilken betydning har det for mennesker med udviklingshæmning, hvis de udvikler en demenssygdom?

Deltagelse i temaeftermiddagen er gratis

 

Tilmelding:

 

Thisted

Den 23. November 2017 kl. 13.00-16.00
på UCN, Lerpyttervej 43, 7700 Thisted

 

Tilmelding eller spørgsmål Karen Marie Juhl Nielsen KJN@UCNact2learn.dk senest den 6. september 2017

 

Hjørring

Den 14. september 2017 kl. 13-16
på UCN, Skolevangen 45 i Hjørring lokale V 50

 

Tilmeld dig hos Sophie Geeta Jensen SOGJ@ucn.dk senest den 30. august 2017

 

Aalborg

Den 21. september 2017 kl. 13-16
på UCN, Mylius Erichsens Vej 137, 9210 Aalborg SØ i lokale 5.2.10-5.2.11

 

Tilmeld dig hos Ann Reichstein ADR@ucnact2learn.dk senest den 6. september
 

 

Neuropædagogisk Kompetencecenter | Skolevangen 45 | 9800 Hjørring | 72 69 04 55 | kal@ucn.dk