University College Nordjylland
Bookmark and Share
Du er her:

 

Kursus tilmelding

Kursus tilmelding >

Kontakt

Neuropædagogisk Kompetencecenter

University College Nordjylland

Skolevangen 45

9800 Hjørring

 

Åbningstider:

Træffetid dagligt mellem 8.30-14.30

Fredag 8.30 - 13.30

 

Studiesekretær og vejleder
Kirsten Larsen
Direkte tlf. 72696217
Mobil tlf. 72690455
kal@ucn.dk

Temaeftermiddag om demens

Se slides fra foredraget om demens >

En narrativ og neuropædagogisk tilgang til mennesker, der er ramt af borderline

 

Introduktion til kurset 

Mennesker, der har en borderlinediagnose, har også en identitetsforstyrrelse, som gør at de har svært ved at mærke egne og andres grænser og behov. De oplever ofte stor indre tomhed og forvirring mht. egne følelser, mål og værdier. Dette kan let føre til konflikter i relationer til andre mennesker. Lidelsen fylder meget og tager mange ressourcer, og det kan være svært for familie, venner og professionelle at rumme disse mennesker. Som professionel risikerer man at blive så følelsesmæssigt berørt, at man bliver magtesløs og stigmatiserende. På denne temadag vil du blive introduceret til diagnosen borderline, og hvilken betydning denne lidelse kan have for de mennesker, der er ramt af den. Du vil også blive introduceret til en narrativ og neuropædagogisk tilgang til at forstå og arbejde med disse mennesker. Der vil især blive lagt vægt på det narrative begreb eksternalisering.

 

Målgruppe

Alle, der arbejder professionelt med mennesker, som er ramt af borderline eller borderlinelignende adfærd.

 

Formål

Formålet med denne temadag er at skabe forståelse og nysgerrighed i forhold til mennesker med diagnosen personlighedsforstyrrelse af borderlinetypen og hermed dæmpe noget af den usikkerhed, der ofte er forbundet med at arbejde med disse mennesker. Formålet er også i fællesskab at finde frem til en anerkendende praksis med fokus på neuropædagogiske og narrative tilgange.

 

Indhold

  • Diagnosekriterier for borderline
  • Neuropædagogiske hypoteser om hvad der sker i hjernen hos mennesker, der er ramt af borderline.
  • Årsager til borderline
  • Hvordan vi kan forstå disse menneskers reaktioner og adfærd.
  • Hvilken betydning den professionelles fortællinger om mennesker med borderline (positive som negative narrativer) kan have for kommunikationen med og relationen til disse mennesker.
  • Hvilke udfordringer vi typisk har som professionelle.
  • Hvordan vi som professionelle kan arbejde eksternaliserende med disse mennesker.

 

Underviser

Lektor, psykolog og sygeplejerske Mette Wraagaard Ingstrup, Neuropædagogisk Kompetencecenter, UCN.

 

Undervisningsform

Refleksiv praksislæring som her vil være en kombination af teoretiske oplæg og praksisnære drøftelser.

 

Omfang

En temadag á 6 timer

 

Tidspunkt

Den 4. juni. 2018 Kl. 9.00-15.00

 

Tilmeldingsfrist

Den 20. maj 2018

 

Pris

Prisen er 2200 kr. inklusiv fuld forplejning dvs. morgenkaffe med brød, frokost, og eftermiddagskaffe med kage og frugt.

 

Undervisningssted

UCN, Mylius Erichsens Vej 137, 9210 Aalborg SØ. Skolevangen 45, 9800 Hjørring Kan afvikles andre steder i landet. Kan planlægges som lokale kurser på den enkelte arbejdsplads.

 

Kontaktpersoner

Studiesekretær Kirsten Larsen
Tlf. nr. 72 69 62 17
Mail kal@ucn.dk

Neuropædagogisk Kompetencecenter | Skolevangen 45 | 9800 Hjørring | 72 69 04 55 | kal@ucn.dk