University College Nordjylland
Bookmark and Share
Du er her:

Neuropædagogik - sommerfugleillustration

Kontakt

Neuropædagogisk Kompetencecenter

University College Nordjylland

Skolevangen 45

9800 Hjørring

 

Åbningstider:

Træffetid dagligt mellem 8.30-14.30

Fredag 8.30 - 13.30

 

Studiesekretær og vejleder
Kirsten Larsen
Direkte tlf. 72696217
Mobil tlf. 72690455
kal@ucn.dk

Neuropædagogisk Nyhedsbrev november 2012

 

 

Kære alle


Nu er det længe siden,
men end det gemmes i mit sind,
hvordan i barndomstiden
den kære rug kom ind,
hvordan dens kærnetunge krop
ved moders svage kræfter
blev lagt i lugen op.

 

Jeppe Aakjær skrev denne tekst i 1906 om kendetegn ved efteråret. Men det centrale i netop dette vers, når vi har de neuropsykologiske og neuropædagogiske briller på, er hvad, der gemmes i vores sind gennem livet. Livshistorie og livshistoriefortællinger er selve grundlaget for det neuropædagogiske arbejde. Al adfærd er intentionel, så den adfærd vi har, giver mening for den, der handler. Nøglen til at forstå andre menneskers handlinger kan nogle gange findes i fortiden og i vores dybe hukommelsesspor. Kjeld Fredens fremhæver i sin bog ”Mennesket i hjernen”. at hjernen ikke er et lager, men et arbejdende værksted, og hukommelse er en proces, hvormed tidligere erfaringer påvirker den aktuelle adfærd. I dag ved vi, at hukommelsen ikke lagrer en oplevelse som et eksakt fotografi eller et afgrænset billede. I stedet for splittes oplevelsen op i mange enheder, der enkeltvis repræsenteres i hjernebarken af mange geografisk, separate neurongrupperinger. Disse danner tilsammen hukommelsen for en genstand, ide, person eller begivenhed. Når hjernen har været aktiv og har sat sig en form for varigt spor, der senere hen kan påvirke neurale processer, så har vi et tilfælde af indlæring og hukommelse. De forskellige aspekter ved en begivenhed bindes sammen og danner et funktionelt netværk af oplevelsen og aktivering af erindring. Hver gang vi tænker, sanser eller udfører en handling, mobiliseres lagret viden, med andre ord vores hukommelse. Livshistoriefortællingen har bl.a. fokus på menneskets hukommelse og dermed vores erindringer. Der er normalt mange indgange til en erindring, et forhold der gør systemet særdeles fleksibelt, og til stadighed giver os mulighed for at kombinere erindringer på nye måder. Det er netop dette, der er så væsentligt i det neuropædagogiske arbejde - At finde vejen til erindringen, og, gennem nærvær, anerkendelse og affektiv afstemning, påvirke dette fleksible system til at kombinere erindringer på nye, positive måder. Nogle mennesker har funktionsnedsættelser, der besværliggør at opsøge erindring som en kognitiv proces, og derfor er det yderst centralt, at de får hjælp og støtte af omgivelserne til dette arbejde. I arbejdet med disse neuropædagogiske perspektiver kan følgende litteratur anbefales, og i forhold til arbejdet med livshistorie anbefales to kapitler fra bogen ”Dansk, kultur og kommunikation”, Red. Mogens Sørensen, Akademisk forlag. I bogen har Mette Christensen skrevet afsnittet ”Alternativ og supplerende kommunikation – pædagogisk arbejde med mennesker uden talesprog.” I samme bog har Mogens Sørensen skrevet afsnittet ”Livshistorie som genre – i det pædagogiske arbejde”. I forbindelse med det neuropædagogiske arbejde omkring hukommelse og erindring kan bogen af bl.a. Peter Fonagy ”Affektregulering, Mentalisering og Selvets udvikling” fra Akademisk Forlag anbefales.

 

 

Revision af de neuropædagogiske værktøjer


Det er ikke kun livshistorie og hukommelse der optager os i Neuropædagogisk kompetencecenter. Gennem de seneste 10 måneder har vi brugt tid på at få revideret vores modulopgaver. Modulopgaverne er værktøjer til at kvalificere det neuropædagogiske arbejde, der præsenteres på vores efteruddannelse i valgmodulerne neuropsykologi og neuropædagogik. Revisionen er sket på baggrund af tilbagemeldinger, som vi har modtaget fra alle jer studerende. I forbindelse med et efteruddannelsesforløb bliver I bedt om at skrive evalueringer, og disse bruger vi rigtig meget tid på at analysere. Nogen ting kan vi ændre på, andre ikke, men vi tager det alvorligt. Alle evalueringer scannes ind og mailes til alle de undervisere, der er tilknyttet kompetencecentret, og på vores teammøder drøftes jeres tilbagemeldinger. Vi er altid åbne for nye ideer, så hvis du har forslag, kan du altid skrive til os på kal@ucn.dk  
 

 

Status Neuropædagogiske kompetencecenter


2012 har været forrygende travl med utrolig mange opgaver over hele landet. Vi har undervist i Randers, Odense, Nordborg, Hillerød, Hellerup, Aalborg og Hjørring. Derudover har vi haft mange opgaver på diplomuddannelserne, hvor der er forskellige rotationsforløb i gang. Her har medarbejderne fra kompetencecentret undervist i diplommodulerne ”Neuropsykologi og neuropædagogik”, ”Gennemgribende udviklingsforstyrrelser” samt ”Social inklusion”. Derudover arbejdes der i UCN på, at få implementeret neuropædagogikken i grunduddannelserne. I første omgang i pædagoguddannelsen, men vi håber da også, at der med revision at læreruddannelsen bliver plads til neuropædagogikken.

 

 

Nyansættelser i Neuropædagogisk kompetencecenter


15. september fik vi to nye medarbejdere i kompetencecentret. Charlotte Thomsen er uddannet lærer og kommer fra en stilling på Taleinstituttet, hvor hun i 11 år har arbejdet med rehabilitering af borgere med erhvervede hjerneskader. Charlotte har en master i specialpædagogik. Endvidere har vi ansat Linda Kunz Beier. Linda er også uddannet lærer og har primært arbejdet indenfor specialområdet. Linda er kandidat i pædagogisk psykologi. Derudover har vi fået to kollegaer tilknyttet som timelærer. Peter Abrahamsen er cand.phil og lektor på pædagoguddannelse, hvor han primært underviser i musik, DKK og IT. Peter skal være med til at udvikle området omkring kreativitet, musikalitet og neuropædagogik. Karin Haugaard er sygeplejerske og har en master i sundhedsantropologi. Karin er lektor på sygeplejerskeuddannelsen, og hun skal være med til at udvikle neuropædagogikken i forhold til børn med særlige behov, samt tematisering omkring mentalisering.

 

 

Uddannelsestilbud til ledige dimittender


Det er glædeligt, at vi har brug for at ansætte nye medarbejdere, men desværre oplever mange at være uden job. Heldigvis er der mulighed for uddannelse i ledighedsperioden. Hvis du har en mellemlang uddannelse og to års erhvervserfaring, kan du læse et valgmodul indenfor den pædagogiske diplomuddannelse. Her kan du kontakte Tina Bülow på tbp@ucn.dk Hvis du er nyuddannet har du mulighed for at læse et valgmodul indenfor voksenunderviseruddannelsen med specialpædagogik. Til foråret udbydes første del af voksenunderviseruddannelsen med specialpædagogik. Spørgsmål i forbindelse med denne rettes til Kirsten Larsen kal@ucn.dk . 

Tiltag i foråret 2013

Vi er blevet opfordret til at udbyde efteruddannelse rundt omkring i hele landet. Det vil ske på følgende tidspunkter:


 

Neuropsykologi og neuropædagogik

 

Hjørring:
Hold 26. Uge 9, 16, 34, 41 2013.
Hold 27: Uge 15, 22, 38, 45 2013.

Odense: Odense 2. Uge 3, 10, 33, 40 2013.

Sønderborg: Sønderborg 2. Uge 3, 10, 33, 40 2013.

Christianshavn, Kbh.: Christianshavn 2. Uge 15, 22, 38, 45 2013.

Hillerød: Hillerød 8. Uge 15, 22, 38, 45 2013.

 

Læring i specialpædagogisk arbejde


 

Hjørring 1: Uge 3, 10 2013.
Christianshavn, Kbh.: Christianshavn 1: Uge 16, 23.

 

Psykiatri i specialpædagogisk arbejde


Hjørring 3: Uge 4, 11 2013.
Christianshavn 1: Uge 15, 22 2013.

 

Gennemgribende udviklingsforstyrrelser


Hjørring 1: Uge 5, 12 2013.
Christianshavn 1: Uge 16, 23 2013.

Derudover tilbyder vi temadage og case supervision.
Spørgsmål rettes til Kirsten Larsen på kal@ucn.dk eller se www.ucn.dk/neuropædagogik 

Neurokonference 2013

Der afholdes neurokonference i Hjørring i foråret 2013. Sæt allerede nu kryds i din kalender den 23. og 24. maj 2013. Temaet til konferencen vil være stress og stresshåndtering. 

Litteratur som kan anbefales

I efteråret 2012 udkom Peter Lund Madsens bog ”Dr. Zukaroffs testamente”, Gyldendal. Det er historien om Dr. Zukaroff, der opsøger Peter Lund Madsen og hjælper ham til at få skrevet bogen samtidig med, at vi får vi fortalt Dr. Zukaroffs fantastiske skæbne. Selve bogens kerne er naturligvis en gennemgang af, hvordan menneskehjernen fungerer, og vha. historier og eksempler forklares først dyrehjernen og siden menneskehjernen. Hvad er det, der gør mennesker så unikke? Hvad er det vores hjerne kan, som ingen anden hjerne kan? Peter Lund Madsen skriver, at bogen er et bud på en bog om menneskehjernen. Det er fortællingen om den stedse mere avancerede hjernes triumftog gennem naturhistorien. Fra den primitive hydra til den omstillingsparate menneskehjerne. En sammenhængende beskrivelse af det, som gør os til mennesker. Hvor kommer følelserne fra, og hvad skal vi med dem? Tjener vore drømme et formål? Hvad er formålet med at have en bevidsthed? Fødes vi med viljen til at gøre det gode? Hvorfor er hjernens belønningscenter den største fare, der truer menneskeheden i dag? Disse spørgsmål, og flere til, søges besvaret. Bogen giver en grundlæggende introduktion til den moderne hjerneforskning i et velskrevet og let læseligt sprog. En anden bog, som kan anbefales, er Anders Gade, Christian Gerlach, m.fl. ”Klinisk neuropsykologi”. Bogen udkom i 2009 fra forlaget Frydenlund. Bogen er opdelt i 4 dele med i alt 40 kapitler og rummer mange perspektiver på neuropsykologi. Del 1 er om de symptomer og syndromer, som typisk bestemmes af skadens lokalisation snarere end dens årsag. Beskrivelsen af de klassiske syndromer er suppleret med kognitive forklaringsmodeller. Del 2 er om sygdomsenheder, især de kognitive og andre neuropsykologiske karakteristika og problemstillinger ved neurologiske og psykiatriske sygdomme. Del 3 er om neuropsykologisk rehabilitering, og del 4 er om grundlag og metoder. Der skal afslutningsvis gøres opmærksom på to spændende klip på You-Tube med Daniel Siegel.

Det første oplæg henvender sig til det pædagogiske område. Dr. Daniel Siegel fortæller om de neurale mekanismer ved social og følelsesmæssig intelligens, og hvordan denne viden kan bruges af den refleksive praktiker til at fokusere på selvets dannelse i pædagogiske sammenhænge.
Daniel Siegel 1

Det andet klip har titlen: ”The Neurological Basis of Behavior, the Mind, the Brain and Human Relationships.” Her fortæller Daniel Siegel om sammenhæng mellem klima, selvet og adfærd. Han diskuterer, hvad der er det neurobiologiske grundlag for de valg, vi som mennesker gør.
Daniel Siegel 2

Dette var ordene for denne gang. Nu hvor den mørke tid er over os, så husk at komme ud i de få lyse timer, der er i døgnet, så I kan få dannet tilstrækkelig serotonin til, at humøret kan klare denne mørke tid. 

Anni Mortensen
Lektor i pædagogik, leder af Neuropædagogisk Kompetencecenter

 

Professionshøjskolen University College Nordjylland, Skolevangen 45, 9800 Hjørring
anm@ucn.dk
www.ucn.dk/neuropaedagogik  
 

   
Der er ingen nyheder i listen i øjeblikket
    
Sidst opdateret 17-11-2016
Neuropædagogisk Kompetencecenter | Skolevangen 45 | 9800 Hjørring | 72 69 04 55 | kal@ucn.dk