University College Nordjylland
Bookmark and Share
Du er her:

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Du kan tilmelde dig nyhedsbrevet her >

Nyhedsbrev fra

Neuropædagogisk Kompetencecenter

University College Nordjylland, Hjørring november 2008

Kære alle med interesse i neuropædagogik

 

Det er ved at være længe siden, der er kommet et neuropædagogisk nyhedsbrev fra os, men nu er det her.

 

Det har siden sidst været nogle hektiske måneder, hvor flere og flere får øjnene op for, hvilke handlemuligheder, de neuropædagogiske teoridannelser kan give i forhold til den daglige praksis. Det har betydet, at vi som skrevet i det seneste nyhedsbrev, har startet 2 neuropædagogiske forløb op på Sjælland og 4 neuropædagogiske forløb i Hjørring og Aalborg. Vi har i den forbindelse fået nye samarbejdspartere, som arbejder indenfor AKT området, ældre og demente, psykiatrien og autismeområdet, så det har været en utrolig spændende periode.

 

Men selvom vi har samarbejdspartere mange forskellige steder i Danmark, har vi dog stadigvæk base på Skolevangen 45 i Hjørring. Når man træder ind af døren i Hjørring og møder sine dejlige kollegaer er det som at komme hjem.

 

Videreudvikling af NPA

På trods af travlhed har vi dog fundet tid til udvikling. Sidst i maj måned var vi tre dage i Kalundborg, for at få faglig vejledning hos Susan Hart. Grunden var at mange af jer i forbindelse med udarbejdelsen af den neuropædagogiske analyse (NPA) har givet udtryk for opgavens kompleksitet, og mange af jer har efter efteruddannelsen fortalt os, at I har svært ved at bruge redskabet. Og som Susan siger, hvis det vi arbejder med ikke giver mening, må vi vælge noget andet eller udvikle på det vi har, og det har vi så gjort.

 

En anden begrundelse for at udarbejde en nye NPA var, at hjerneforskningen har betydet, at Lurias teoridannelse på nogle områder er forældet, og hjerneforskningen kan vi jo ikke bare vende rygge til. Så derfor har vi brugt 4 måneder på at nyudvikle med Susan Hart på sidelinjen. Det har været en hård, men meget spændende proces, med mange diskussioner og megen læsning.
 

Jeres tilbagemeldinger er vigtige

Men det er ikke kun NPA´en der er kommet i en ny udgave. Der er også komme nye elementer i forhold til livshistorien, som er sket på baggrund af de tilbagemeldinger vi løbende får fra jer, så det er dejligt at mærke, at selvom vores efteruddannelse efterhånden har nogle år på bagen, så fordrer de studerende og forskningen, at vi hele tiden følger med, og må tænke.

 

For vores gamle studerende er der naturligvis mulighed for at rekvirere de nye redskaber. I skal blot maile til kal@ucn.dk. I mailen skal I skrive navn og på hvilket hold I har gået.

 

Vi udvider det neuropædagogiske team

Nytænkning og travlhed har også betydet, at vi er i gang med at sluse nye kollegaer ind i vores neuropædagogiske team. Elisabeth Andersen, som er sygeplejerske og sociolog, har efterhånden været med nogle år, men har fået flere timer i det neuropædagogiske felt, og det er dejligt, da hun har mange år erfaring både fra praksisfeltet, men også i forbindelse med formidling. Elisabeth har bidraget til udvikling af vores Specialpædagogiske Efteruddannelse Neuropædagogik, hvor der er er kommet mere fokus på sociologien og organisationsanalyser med SMTTE modellen som metode til bl.a. at kvalificere dokumentationen og evalueringen af det neuropædagogiske arbejde.

 

Begrundelse herfor er at den nyere hjerneforskning, som har fokus på den plastiske hjerne, spejlneuroner og resonansfelter, har udviklet neuropædagogikken til ikke kun at have fokus på en enkelte og dennes problematikker, men til i stigende grad til at fokuser på konteksten og de relationer som den daglige praksis tilbyder.

 

Der er endnu flere kollegaer på vej ind i vores neuropædagogiske team og en af dem Mette Ingstrup, som er sygeplejerske og psykolog. Mette har mange års undervisningserfaring fra Vendsyssel Sygeplejerskole, men har også været i klinikken i mange år bl.a. hos Kræftens Bekæmpelse. Mette har i samarbejde med Inger udarbejdet en studieordning til et nyt suppleringsmodul: Psykiatri i det neuropædagogiske arbejde. Modulet er et kompetencegivende suppleringsmodul (10 ECTS point) med fokus på psykiatrisk -, psykologisk - og pædagogisk teori og metoder, affektive sindslidelser, forstyrrelser og forandringer i personlighedsstrukturer og adfærd, misbrugsrelaterede forstyrrelser og organiske forstyrrelser, adfærds- og følelsesmæssige forstyrrelser opstået i barndom eller adolecens, nervøse og stressrelaterede tilstande, samt hvorledes der skabes et gunstigt læringsmiljø for børn, unge og voksne med psykiatriske forstyrrelser.


Der vil være fokus på den neurologiske og neuropsykologiske perspektiv. Modulet er i øjeblikket til godkendelse hos Undervisningsministeriet, og I vil få besked, når det er godkendt af ministeriet.

 

Coaching, vejledning og rådgivning

Men vi har allerede et suppleringsmodul, som har været afviklet en gang Coaching, rådgivning og vejledning i det neuropædagogiske arbejde. Modulet er et kompetencegivende suppleringsmodul (10 ECTS point) med fokus på implementeringen neuropædagogiske arbejdsmetoder i praksisfeltet på baggrund af coaching, vejledning og rådgivning. Modulet afvikles i foråret 2009 i uge 16 og 24. Hvis du vil høre mere om dette forløb, kan du kontakte Kirsten Larsen på 96 23 24 13.

 

Husk SVU

Til suppleringsmodulerne kan der søges SVU. Mange tror ikke, at man kan søge SVU, hvis man får løn, mens man er på efteruddannelse, men SVU tilfalder så blot din arbejdsplads. Så husk at undersøg om du har rettigheder til SVU, også selvom du får løn, mens du er på efteruddannelse. SVU ansøgningen skal være indsendt inden kursusstart.

 

Neurokonference

Afslutningsvis skal I lige huske, at vi holder neurokonference i Hjørring den 26. marts 2009.
 

Bente Lynge kommer om formiddagen og Jørgen Lyhne om eftermiddagen. Overskriften for konferencen er: Anerkendelse – positiv psykologi i et neuropædagogisk perspektiv. Der vil på konferencen være fokus på koblingen mellem affektiv afstemning og anerkendelse og hvad der sker med hjernen, når vi anerkendes. Program følger.

 

 

Dette var alt fra den neuropædagogiske felt i denne omgang. Hvis I har spørgsmål, kommentarer, forslag til udvikling eller andet er I meget velkomne til at maile eller ringe til kursussekretær Kirsten Larsen: kal@ucn.dk telefon 96 23 24 13.

 

En stor og varm hilsen til alle fra underviserteamet


Mange hilsner


Lektor Anni Mortensen
Professionshøjskolen UC Nordjylland
Skolevangen 45
9800 Hjørring

 

Neuropædagogisk Kompetencecenter | Skolevangen 45 | 9800 Hjørring | 72 69 04 55 | kal@ucn.dk