University College Nordjylland
Bookmark and Share
Du er her:

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Du kan tilmelde dig nyhedsbrevet her >

Nyhedsbrev fra

Neuropædagogisk Kompetencecenter

University College Nordjylland, Hjørring maj 2009

Kære alle

 

Foråret er over os med sol, summen og masser af lys. Det betyder meget for vores trivsel som mennesker, da det bl.a. påvirker vores biokemi, således at vi får mere energi og overskud.


I forhold til neuropædagogikken har vi fortsat energi, overskud og gåpåmod, dels til at fastholde de tiltag der er interesse for, men også til hele tiden at være innovative og udvikle nye tiltag. Til dette får vi heldigvis stor hjælp fra mange af jer, der indimellem sender en mail og forslag til, hvad der skal fastholdes men også til udvikling – tak for det.

 

Suppleringsmoduler i neuropsykiatri samt coaching, vejledning og rådgivning

Som skrevet i sidste mail har vi ud over vores grundforløb; Specialpædagogisk Efteruddannelse i Neuropædagogik nu udbudt 2 suppleringsmoduler, et i coaching, vejledning og rådgivning og et i neuropsykiatri. Det er ikke en betingelse, at man har igennemført grundforløbet for at kunne deltage i suppleringsmodulerne, men det vil være en fordel at have et kendskab til neuropædagogikken.
I det jyske har der været meget stor interesse og efterspørgsel på psykiatrimodulet, hvorimod det overraskende har gået lidt trægt med at få lavet hold til coachingen, vejledning og rådgivning.

 

Grunden til at det er overraskende er, at de kommunikative metoder, der arbejdes med på coachmodulet, kan bruges både i forhold til målgruppen, man arbejder med, de pårørende og kollegaerne, men også i det tværfaglige samarbejde og i forhold til arbejdet med studerende. Så metoderne i modulet er ikke kun rettet mod et organisatorisk perspektiv, men også rettet mod de små ting i dagligdagen, som kan være med til at kvalificere arbejdet i forhold til mennesker, som har behov for særlige omgivelser.

 

Begge suppleringsmodulerne udbydes i efteråret 2009 i Hjørring. I Hillerød udbydes coachmodulet i efteråret 2009 og neuropsykiatrimodulet i foråret 2010: Der er også her mulighed for at søge økonomisk tilskud i form af SVU (www.svu.dk).


Der er ledige pladser på begge modulerne, men især på Sjælland har der været stor interesse om suppleringsmodulerne. Beskrivelser af begge suppleringsmoduler og hvornår de afvikles kan findes her på hjemmesiden.

 

De studerende sætter deres præg på efteruddannelserne

I forhold til vores Specialpædagogisk Efteruddannelse i Neuropædagogik er der en stigende interesse fra praksisfeltet i at deltage på efteruddannelsen, og tilegne sig viden om neuropædagogikkens genstandsfelt og dets muligheder. Som underviser på efteruddannelsen er det en stor glæde at opleve, hvordan små ændringer i dagligdagen kan få stor betydning for den enkeltes trivsel og læring. Det er fantastisk at se det gåpåmod, vores studerende har, i forhold til at reflektere kritisk over den nuværende praksis og arbejde med tiltag til at kvalificere den fremtidige praksis.


På de hold, der starter i efteråret 2009, er der kun få ledige pladser, og der er booket godt op på holdene i 2010. Vi arbejder hele tiden på at udvikle efteruddannelsen, dels på baggrund af den respons vi får fra jer, og dels er vi i gang med at få nye kollegaer ind i underviserstaben, som kan være med til at kvalificere vores arbejde. Det vigtigste i forbindelse med efteruddannelsen er, at der sker en læring hos de studerende, der kan bidrage til hele tiden at kvalificere praksis.

 

Neurokonferencen blev en succes

I marts måned afviklede vi for 4. gang vores neurokonference i Hjørring med stor tilslutning. Allerede nu kan I sætte kryds i kalenderen til næste år, hvor konferencen afholdes den 25. marts 2010. Vi har gjort det helt store scoop og fået Susan Hart og Kjeld Fredens til at holde oplæggene på neurokonferencen, så det har vi meget store forventninger til. Programmet og indholdet for dagen vil komme i efteråret.

 

Nyt Neuropædagogisk Kompetencecenter

I skrivende stund er vi i efter – og videreuddannelsen i gang med at etablere et Neuropædagogisk Kompetencecenter. Vi er ved at få aftalerne på plads, og i den forbindelse skal vi dels have nedsat en styregruppe bestående at fagpersoner, der har interesse for neuropædagogikken, og dels have ansat nye kollegaer til at hjælpe os med at løfte de mange opgaver, som er indenfor det neuropædagogiske felt.

 

Det er rigtig spændende, og så snart vores hjemmeside er på plads, vil vi maile webadressen til jer, så I kan følge med i, hvad der sker. Vi vil bl.a. benytte hjemmesiden til hele tiden at orientere om, hvad der sker omkring forskning og ny litteratur på området, men også hvilke projekter det Neuropædagogiske Kompetencecenter har gang i.

 

Forskningsprojekt om reminicensmetodens effekt

I forbindelse med orientering om nyheder skal der gøres opmærksom på, at Servicestyrelsen lige har afsluttet et forskningsprojekt om reminicensmetodens effekt. Selvom projektet har fokus på demente kan den uden tvivl inspirere i forhold til andre målgrupper. Og metoden gå fint i hånd med livshistoriearbejdet. Pjecen Huser du? Udgives på styrelsen hjemmeside og kan bestilles eller downloades fra den 12. maj.

 

Ny bog fra Susan Hart og Rikke Schwartz

For de af jer, der arbejder med tilknytning, er Susan Hart og Rikke Schwartz kommet med en spændende bog: ”Fra interaktion til relation. Tilknytning hos Winnicott, Bowlby, Stern, Schore og Fonagy.”
 

Ny forskning om gennemgribende udviklingsforstyrrelser 

Hvis I har interesse i forhold til gennemgribende udviklingsforstyrrelser er der nogle spændende indlæg om den nyeste forskning på området. 

 

Afslutningsvis vil vi ønske jer alle en rigtig god og forhåbentlig solrig sommer.

 

Mange hilsner på det Neuropædagogiske Kompetenceteams vegne

 

Lektor Anni Mortensen,
UCN, Skolevangen 45
9800 Hjørring
anni.mortensen1@skolekom.dk eller anm@ucn.dk
TLF. 96232413

 

Neuropædagogisk Kompetencecenter | Skolevangen 45 | 9800 Hjørring | 72 69 04 55 | kal@ucn.dk