University College Nordjylland
Bookmark and Share
Du er her:

Neuropædagogik - sommerfugleillustration

Kontakt

Neuropædagogisk Kompetencecenter

University College Nordjylland

Skolevangen 45

9800 Hjørring

 

Åbningstider:

Træffetid dagligt mellem 8.30-14.30

Fredag 8.30 - 13.30

 

Studiesekretær og vejleder
Kirsten Larsen
Direkte tlf. 72696217
Mobil tlf. 72690455
kal@ucn.dk

Neuropædagogisk Nyhedsbrev juni 2012

 

 

Kære alle


Hver gang en sommer igen kommer dragende,
dvælende, farende hen,
er det som kom man i dybet af dagene
hjem til sin hjemegn igen.

 

Piet Hein skrev denne tekst i 1937, og den er stadigvæk gældende, når sommeren er over os.
Inden det for alvor bliver ferie er tiden inde til at få orienteret om, hvad der foregår i Neuropædagogisk Kompetencecenter og på det neuropædagogiske område.

 

 

Status i Neuropædagogisk Kompetencecenter


Foråret 2012 har været forrygende med rigtig mange opgaver over hele landet. Vi har undervist i Randers, Odense, Nordborg, Hillerød, Hellerup, Aalborg og Hjørring. Men det er ikke kun undervisningsopgaver, der har fyldt i foråret. Der er blevet afholdt temadage rundt omkring i landet, og vi bliver også bedt om at løse flere og flere supervisionsopgaver, hvor der sættes fokus på neuropsykologien og – pædagogikken. Travlheden betyder, at vi søger nye medarbejdere, hvilket der kan læses mere om på UCN´s hjemmeside. Se ledige stillinger i UCN her
 

I april måned afholdt vi ”Store Hjernedag” på Skolevangen i Hjørring. Her var alle 1. års studerende på grunduddannelserne inviteret til at få et indblik i, hvad neuropædagogik egentlig er. Læs om "Store Hjernedag" her. 

 

 

Uddannelsestilbud til ledige


Det er glædeligt, at vi har brug for at ansætte nye medarbejdere, men desværre oplever mange at være uden job. Heldigvis er der mulighed for uddannelse i ledighedsperioden. I samarbejde med jobcentre har vi afviklet flere forløb på den pædagogiske diplomuddannelse. Det er muligt at læse som fuldtidsstuderende, hvor et fagmodul tager 6 uger. Det er der rigtig mange, der har benyttet sig af. De to fagmoduler som Neuropædagogisk Kompetencecenter underviser i er dels fagmodulet indenfor den specialpædagogiske fagretning: ”Gennemgribende udviklingsforstyrrelser,” og dels fagmodulet indenfor den psykologiske fagretning: ”Kognition- og neuropsykologi.” Det kognitions- og neuropsykologiske fagmodul bliver ændret med virkning fra 1. august 2012, og kommer i stedet til at hedde Neuropsykologi og – pædagogik”.

 

 

Tiltag i efteråret 2012


Ud over at der i efteråret bliver afviklet mange forløb indenfor diplomuddannelserne, har vi også nogle spændende nye opgaver, vi skal løse. I samarbejde med Morsø kommune skal vi efteruddanne sundhedspersonale indenfor det neuropsykologiske og – pædagogiske område. Vi har tidligere haft et lignende samarbejde med Hjørring kommune, hvor der foreligger en evalueringsrapport, som ligger på vores hjemmeside. Læs evalueringsrapporten her. 


Vi har fortsat forløb i både Hellerup og Hillerød, og i løbet af efteråret skal vi i samarbejde med tidligere studerende udvikle et to ugers forløb for pædagogmedhjælpere. Vi forventer, at dette forløb afvikles i foråret 2013. I 2013 forventer vi endvidere at afvikle efteruddannelsesforløb i Odense og Sønderborg.

 

 

Theraplay


I kompetencecentret har vi i foråret været på efteruddannelse i Theraplay. Det var nogle spændende og inspirerende dage, som Susan Hart havde planlagt. Vi vil arbejde videre med metoderne fra Theraplay. Metoderne i Theraplay har fokus på, hvorledes man pædagogisk kan arbejde med at stabilisere det autonome nervesystem. Det er som regel nemt at køre det autonome nervesystem op, men det kan være yderst vanskeligt at arbejde pædagogisk med at få nervesystemet i sympatisk – parasympatisk balance igen. Selvom Theraplay oprindeligt er udviklet til børn med sårbare nervesystemer, så kan metoderne også med succes anvendes til voksne. Theraplay er en af de specialpædagogiske metoder der er inspireret af neuroaffektiv og – psykologisk teori. Læs evt. denne spændende artikel.

 

 

Nye samarbejdsflader


Fra efteråret påbegynder vi samarbejde med døvblindeområdet i Norge.
I første omgang sender de 6 medarbejdere på efteruddannelse i Hjørring. Men på sigt forventer vi at udbygge samarbejdet.

 

  

Ny litteratur
 

I foråret 2012 kom Kjeld Fredens reviderede bog Mennesket i hjernen, og det må siges, at det har kvalificeret bogen. Bogen sætter fokus på de neuropædagogiske perspektiver i det specialpædagogiske arbejde. Mennesket i hjernen er skrevet til den, der vil blive mere kritisk i sit arbejde med neuropædagogik, og som vil blive bedre til at tænke over sin egen praksis som pædagog, lærer, behandler eller social– og sundhedsarbejder. Sigtet er en bedre indsigt og praksis. 2. udgave er gennemgribende revideret og inddrager den nyeste forskning, bl.a. om embodiment, om hvorfor arbejdshukommelsen kan spænde ben for læring, og hvordan den kan styrkes; om kollaborativ læring og fælles opmærksomhed, som handler om læring i fællesskaber. De vigtigste kognitive temaer bliver belyst, og de munder ud i metodiske anvisninger.

 

En anden revision der er kommet i 2012 er Dorte Damm og Per Hove Thomsens bog Et børneliv i kaos. Om børn og unge med ADHD. Børn og unge med ADHD er ofte uopmærksomme, impulsive og urolige. De kan opleve, at omverdenen er uforudsigelig og kaotisk. Samtidig kan deres familier, lærere og pædagoger føle sig magtesløse og frustrerede over de udfordringer, der er en naturlig del af livet sammen med disse børn og unge. I denne bog beskriver psykolog Dorte Damm og professor, overlæge Per Hove Thomsen årsagerne til ADHD, hvordan denne forstyrrelse kommer til udtryk, og hvilke implikationer den har for de berørte børn og unge og deres familie og netværk. Forfatterne giver en grundig gennemgang af forskellige interventions- og behandlingsmodeller, som kan anvendes i skolen, i fritidsordningen og hjemme. Bogen berører mange facetter af behandlingen, herunder medikamentel behandling, psykoterapi samt behandling i tæt samarbejde med barnets omgivende miljø, for eksempel i form af forældregrupper og familieterapi.

 

Janne Østergaard Hagelquist har udgivet bogen Mentalisering i mødet med udsatte børn.
Det psykologiske begreb mentalisering betyder at have opmærksomhed på mentale tilstande, følelser, behov og tanker hos sig selv og andre. I denne bog beskriver forfatteren, hvad det betyder for et barns evne til at mentalisere, når det i barndommen udsættes for omsorgssvigt og traumer. Bogen fremstiller på en lettilgængelig måde, hvordan barnet gennem sin udvikling, i samspil med sine forældre, lærer at mentalisere. Forfatteren viser desuden, hvordan man kan møde omsorgssvigtede og traumatiserede børn og unge, og hvordan man kan anvende den nyeste viden om mentalisering og traumer i behandlingen af disse børn. Mentalisering i mødet med udsatte børn henvender sig til socialrådgivere, psykologer, pædagoger, skolelærere, plejeforældre, familiebehandlere og politifolk.


Videnscenter for Handicap og Socialpsykiatri udgiver 4 gange om året et tidsskrift kaldet VidensTema. I 2010 udgav de et tidsskrift om neuropædagogik. Selvom tidsskriftet ikke er helt nyt, så er det stadigvæk aktuelt. Tidsskriftet kan hentes på www.vidensteam.dk


Dette var ordene for denne gang. Vi holder sommerferie i juli måned. Ferien vil vi bruge på at lade den sansende og følende hjerne tage styringen. Vi vender tilbage til august klar til at møde nye udfordringer.

 

 

Med disse ord vil jeg ønske alle en rigtig god sommer.

 

Anni Mortensen
Lektor i pædagogik, leder af Neuropædagogisk Kompetencecenter

 

Professionshøjskolen University College Nordjylland, Skolevangen 45, 9800 Hjørring
anm@ucn.dk
www.ucn.dk/neuropaedagogik  
 

   
Der er ingen nyheder i listen i øjeblikket
    
Sidst opdateret 10-07-2017
Neuropædagogisk Kompetencecenter | Skolevangen 45 | 9800 Hjørring | 72 69 04 55 | kal@ucn.dk