University College Nordjylland
Bookmark and Share
Du er her:

Neuropædagogik - sommerfugleillustration

Kontakt

Neuropædagogisk Kompetencecenter

University College Nordjylland

Skolevangen 45

9800 Hjørring

 

Åbningstider:

Træffetid dagligt mellem 8.30-14.30

Fredag 8.30 - 13.30

 

Neuropædagogisk Nyhedsbrev juli 2011


Kære alle

 

Så er det endelig sommer, og ferien står for døren. Sommerferien er tiden, hvor vi skal have et stort tilskud af serotonin og dopamin, og hvor noradrenalinniveauet skal sænkes. Eller sagt mere dansk; det er tid til nydelse i form af nærhed, nærvær og glæde ved nuet. Måden hvorpå dette udmønter sig er heldigvis meget forskelligt.
 

Foråret har været travlt i Neuropædagogisk Kompetencecenter, så derfor holder vi en velfortjent serotonin- og dopamin-fremmende ferie i juli måned. Vi skal lade op og være klar til de mange aktiviteter, der skal ske i efterårssemestret. Vi afsluttede dette semester med en neurokonference i juni måned med deltagelse af ca. 100 konference-deltagere fra hele landet. Professor Jesper Mogensen var hovedtaleren, og han havde nogle spændende oplæg om den plastiske hjerne. Foredragene har efterfølgende affødt, at vi skal til at samarbejde med Jesper, der var meget interesseret i vores arbejde med neuropædagogikken.


Konferencer kan være med til at kvalificere refleksionen over de opgaver der skal løses i hverdagen, men efteruddannelse kan være et andet godt bidrag til at kvalificere det professionelle arbejde. Derfor tilbyder vi også efteruddannelser i dette efterår.


Læring i specialpædagogisk arbejde

Til efteråret afholder vi for første gang et nyt fagmodul. Modulet har fokus på lærings-, udviklings- og implementeringsprocesser. Efteruddannelsesmodulet afvikles i uge 38 og uge 45 2011 i Hjørring. Der er ledige pladser på holdet, så der er stadigvæk mulighed for at deltage.


Coaching, vejledning og rådgivning i specialpædagogisk arbejde

I efteråret afvikles ligeledes et efteruddannelsesmodul i coaching, vejledning og rådgivning med fokus på neurocoaching. Modulet har fokus på kommunikationen i organisationen og på hvorledes implementeringsprocesser igangsættes. Dette modul afvikles i uge 39 og uge 45 2011 i Hjørring. Der er ledige pladser på holdet, så der er stadigvæk mulighed for at deltage.


Specialpædagogisk efteruddannelse i neuropædagogik

Vi afholder fortsat vores Specialpædagogiske efteruddannelse i neuropædagogik. Se udbudsrækken på vores hjemmeside.
Vi har fået henvendelse fra både Odense og Sønderborg om at påbegynde hold i lokalområderne i efteråret. Samtidig er vores hold i Albertslund fuldt booket, så derfor har vi, på opfordring, etableret et hold i Hillerød. Der er stadigvæk pladser på holdene.
Spørgsmål vedr. holdene kan rettes til kursussekretær Kirsten Larsen kal@ucn.dk


Nye medarbejdere

På grund af stigende travlhed har vi haft den glæde at ansætte 2 nye kollegaer i vores kompetencecenter. Det drejer sig om Winnie Friberg, der er uddannet pædagog og kommer fra en stilling på Nordjysk Center for Erhvervet Hjerneskade. Winnie har en bred erfaringsmæssig baggrund primært indenfor det social- og specialpædagogiske område. Derudover har vi ansat Inge Grønbech. Inge er oprindelige uddannet sygeplejerske og har mange års erfaring med undervisning. Derudover er hun uddannet psykoterapeut, og har de senere år haft egen virksomhed. Vi byder Inge og Winnie velkomne til Neuropædagogisk Kompetencecenter, og glæder os til at samarbejde med dem.
 

Litteratur og forskning på området

På vores hjemmeside er der 2 spændende artikler af professor Jesper Mogensen, som omhandler den plastiske hjerne. Artiklerne kan findes på: Neurokonference juni 2011 


Som sommerferielæsning kan anbefales

"Mentaliseringsbaseret behandling i teori og praksis" (2009): Redigeret af Jens Hardy Sørensen. Hans Reitzels Forlag.
Forståelse for begrebet mentalisering er centralt, når man arbejder med mennesker. Mentalisering er at være opmærksom på ens egne og andres mentale tilstande – at besinde sig på sindet. Mentalisering er afgørende for interpersonelle relationer og for selvbevidsthed og affektregulering. I denne bog samles en gruppe af internationale eksperter for at forklare begrebet mentalisering, gennemgå aktuel forskning og viden og udforske de mange forskellige kliniske anvendelsesmuligheder. Der lægges særlig vægt på nedsat mentaliseringsevne som et vigtigt element hos personer med borderline-personlighedsstruktur og som central i forståelsen af forstyrrelser hos børn og voksne. Mentaliseringsevnens udviklingspsykologiske og neurobiologiske grundlag behandles og relateres til diagnostik og behandling af børn og voksne. "Mentaliseringsbaseret behandling i teori og praksis" henvender sig til faggrupper, der arbejder med mennesker, herunder psykologer, psykiatere, psykoterapeuter, sygeplejersker, pædagoger og socialarbejdere.


Med disse ord vil jeg ønske jer alle en rigtig god sommer.


Mange hilsner


Anni Mortensen


Sygeplejerske, lektor i pædagogik, leder af Neuropædagogisk Kompetencecenter
Tlf. 72 69 05 38
anm@ucn.dk
www.ucn.dk/neuropaedagogik  

 

Sidst opdateret 10-07-2017
Neuropædagogisk Kompetencecenter | Skolevangen 45 | 9800 Hjørring | 72 69 04 55 | kal@ucn.dk