University College Nordjylland
Bookmark and Share
Du er her:

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Du kan tilmelde dig nyhedsbrevet her >

Kontakt

Neuropædagogisk Kompetencecenter

University College Nordjylland

Skolevangen 45

9800 Hjørring

 

Åbningstider:

Træffetid dagligt mellem 8.30-14.30

Fredag 8.30 - 13.30

 

Studiesekretær og vejleder
Kirsten Larsen
Direkte tlf. 72696217
Mobil tlf. 72690455
kal@ucn.dk

Neuropædagogisk Nyhedsbrev januar 2013

 

 

Kære alle


Lidt go' musik gør alle mennesker glade og skubber på når alting går i stå. Lidt gammeldags og pop - det hele kvikker op hvis dagen er for trist og grå. Når jeg er sur så spiller jeg en plade. En gammel en jeg kender udenad Når pladen så er tom så vender jeg den om, og når den er forbi er jeg glad.


 

For 40 år siden lancerede Gustav Winckler denne sang om, hvilken betydningen musikken har i forhold til minder og vores humør. Og netop musik er et nyt tiltag vi i efteråret har sat fokus på i Neuropædagogisk kompetencecenter. I forbindelse med temaet neuropædagogik og musikalitet arbejder vi med, hvorledes musikken kan have indflydelse på hukommelse, kommunikation, livskvalitet og trivsel i et neuropædagogisk perspektiv. I ”Journal of Behavior Medicine” har forskere fra Frankfurt universitet publiceret deres undersøgelser af et sangkor. Koret trænede Mozarts Requiem og blev udsat for blodprøvetagning før og efter 60 minutters sangtræning. Der var tydeligt en øget mængde antistoffer og dopamin i blodet efter træning i forhold til før. Denne undersøgelse understøtter den viden vi har om musik, som vækker positive følelser og sænker stressniveauet. Lytter man regelmæssigt til selvvalgt musik, oplever man et bedre velbefindende sammenlignet med dem, der ikke hører musik. Det viser en ny doktorafhandling i psykologi fra Göteborg universitet. Faktisk kan vi blive en lille smule høje af musik, når vi virkelig nyder musikken - i hvert fald vores yndlingsmusik. Og det er ikke så mystisk, fortæller jazzmusiker og hjerneforsker, professor Peter Vuust. Når vi får en god oplevelse, får hjernen et skud dopamin. Stoffet har med nydelse at gøre, og er vores belønningssystem i hjernen, som vi formentlig har fået for at gøre noget, der er godt for vores overlevelse. Det er sandsynligvis det, der er på spil, når vi hører noget dejligt musik, siger Peter Vuust, der forsker i musikkens mange påvirkninger af os og vores hjerner. Vuust er ansat på Det Jyske Musikkonservatorium og Aarhus Universitets Center for Funktionelt Integrativ Neurovidenskab (CFIN).
 

Neurokonference foråret 2013

Det er ikke kun musik og musikalske oplevelser der er sat fokus på i dette forår. Chris MacDonald og Susan Hart kommer til neurokonference i Hjørring den 22. og 23. maj 2013. Temaet for konferencen er: Hjernespind - Hjernen som medspiller i vores oplevelse af glæde, trivsel og livskvalitet. Læs mere: Neurokonference 2013.

 

Aktiviteter foråret 2013 i Neuropædagogisk kompetencecenter

Vi har gang i rigtig mange aktiviteter i Neuropædagogisk kompetencecenter. Derfor får du denne gang en oversigt over, hvad der sker i foråret 2013, for at få skabt et overblik. Endvidere kan der søges informationer på.

 

Efteruddannelse i neuropsykologi og neuropædagogik

Gennemgribende udviklingsforstyrrelser:
Coaching, rådgivning og vejledning:
Psykiatri i specialpædagogisk arbejde:
Læring i specialpædagogisk arbejde:

 

Efteruddannelsestilbud til ledige

Hvis du er uddannet lærer, pædagog, sygeplejerske el. lign., så kan vi tilbyde spændende efteruddannelsesforløb. I forbindelse med efteruddannelse vil du endvidere få udviklet en kompetenceprofil, som du kan bruge i forbindelse med dine jobansøgninger.

 

Nyt fra kompetencecentret

Vi har pr. 1. januar ansat to nye medarbejdere i kompetencecentret. Tine Gasberg kommer fra en stilling på Taleinstituttet, og har senest arbejdet i børnehaven Birken. Tine er oprindelig uddannet pædagog.

Lonni Holm Jeppesen Nielsen er oprindelig uddannet folkeskolelærer. Hun har arbejdet en del år i udlandet, og har de seneste år taget uddannelsen cand.pæd. i pædagogisk psykologi.

Herudover har kompetencecentrets leder Anni Mortensen fået et af Ph.d.-rådets forskningsstipendiater. Det betyder, at hun de næste tre år skal forske i inklusionsdifferentiering og neuropædagogik. Annis forskning er dels tilknyttet Institut for Læring og Filosofi, ved Aalborg Universitet, med Professor Lars Qvortrup som hovedvejleder, og dels Neuropædagogisk kompetencecenter og pædagoguddannelsen i UCN. Anni vil fortsat være tilknyttet Neuropædagogisk kompetencecenter som faglig leder. For at synliggøre hvorledes vi i kompetencecentret ser det neuropædagogiske genstandsfelt, så har vi udviklet vores egen neuropædagogiske blomst, som indfanger det komplekse felt som neuropædagogikken bevæger sig i.

 

Litteratur og forskning

I dette semester vil vi i kompetencecentret sætte fokus på mindfulness, og har bl.a. planlagt en intern uddannelsesdag for alle medarbejderne i kompetencecentret. De oprindelige tanker om mindfulness har sine rødder i Richard Davidsons forskning. Davidson er professor i psykologi og psykiatri, og anses som værende en af verdens førende hjerneforskere. Davidson mener, at mindfulness forandrer vores hjerner, og i sit forskningsprogram har han bl.a. ledt 5-årige børn gennem et træningsprogram, der viste sig, at forbedre børnenes evne til at koncentrere sig og håndtere deres følelser markant. ”Ved at køre børnene gennem en hjernescanner, kan vi måle, at deres hjerner forandrer sig”, udtaler Richard Davidson. I 2012 udkom en dansk udgave af Davidsons bog fra forlaget Borgen ”Din Hjernes følelsesmæssige liv”. Bogen er en samlet præsentation af de sidste års opdagelser omkring hjernens smidighed, påvirkelighed og specifikt, hvad denne hjerneforskning kan lære os om sindets indretning, vores forskellighed og individuelle muligheder for at påvirke os selv og øge vores livsglæde.

 

Desuden har DR2 for nylig vist programmet ”Free the mind”, som skildrer Davidsons forskning. Udsendelsen kan desværre ikke længere ses DRs hjemmeside. 

 

Vores samarbejdspartner Susan Hart er udkommet med en spændende bog her i januar 2013 om mentalisering og neuroaffektivt lederskab ”Ledelse mellem hjerne og hjerte”. Bogen handler om, at morgendagens krav til ledelse kræver, at lederen i højere grad bringer sine personlige kompetencer ind i samspillet med andre mennesker og formår at anvende og regulere sine følelser og emotioner optimalt. Inddragelse af emotionelle og mentale ressourcer gør den enkelte leder til en bedre chef, både for sig selv og for sine medarbejdere. ”Ledelse mellem hjerne og hjerte” er en nyskabende bog, der kobler den seneste ledelsesteori, herunder neuroledelse, sammen med udviklingspsykologi, og samtidig bygger den bro mellem de krav og den hverdag, lederen møder. Bogen har samlet danske og udenlandske bidrag til, hvordan vi kan opnå bedre ledelse og velfungerende organisationer og virksomheder gennem bl.a. mentalisering, empati og neuroaffektivt lederskab. Bogen henvender sig til ledere og konsulenter i private og offentlige virksomheder og organisationer.

 

Selvom vinteren fortsat er over os, det er koldt og det stormer, så husk på en ting - Sneen giver os nogle gode serotonin-kick, især når solen skinner. Så sørg for at komme ud i dagtimerne, og husk så på at vi går lysere tider i møde. Dette var ordene for denne gang. På Neuropædagogisk kompetencecenters vegne
 

Anni Mortensen
Lektor i pædagogik, leder af Neuropædagogisk Kompetencecenter

 

Professionshøjskolen University College Nordjylland, Skolevangen 45, 9800 Hjørring
anm@ucn.dk


www.ucn.dk/neuropaedagogik  
 

   
Der er ingen nyheder i listen i øjeblikket
    
Sidst opdateret 17-11-2016 af Yuki Lone Daqvad
Neuropædagogisk Kompetencecenter | Skolevangen 45 | 9800 Hjørring | 72 69 04 55 | kal@ucn.dk