University College Nordjylland
Bookmark and Share
Du er her:

Neuropædagogik - sommerfugleillustration

Kontakt

Neuropædagogisk Kompetencecenter

University College Nordjylland

Skolevangen 45

9800 Hjørring

 

Åbningstider:

Træffetid dagligt mellem 8.30-14.30

Fredag 8.30 - 13.30

 

Studiesekretær og vejleder
Kirsten Larsen
Direkte tlf. 72696217
Mobil tlf. 72690455
kal@ucn.dk

Neuropædagogisk Nyhedsbrev december 2011


Kære alle

 

Kalenderen viser, at året er ved at gå på hæld, men for mange er der fortsat nogle hektiske dage inden julefreden kan sænke sig. Dette gælder også for Det Neuropædagogiske Kompetencecenter, hvor 2011 har været et travlt år. Som altid har det været udfordrende og inspirerende at møde så mange forskellige mennesker fra praksisfeltet gennem vores uddannelsestilbud. Det har været meget tankevækkende at lytte til alle de fantastiske praksisfortællinger, der er blevet fortalt på vores efteruddannelser. Hvor er det berigende at opleve, hvordan det specialpædagogiske arbejde bliver kvalificeret gennem de neuropædagogiske perspektiver. Man kan sige, at neuropædagogikken bliver en ny optik til analyse og refleksion over dagligdagens iagttagelser. For medarbejderne i kompetencecentret giver disse små solskinsfortællinger næring og energi til at fortsætte med at formidle neuropædagogikken og skabe rammer for læring og udvikling.


Advisory board

Vi er i kompetencecentret ikke kun optaget af, hvad der sker af udvikling i praksisfeltet, men også på det forskningsmæssige område. Dette stiller store krav til, at vi i kompetencecentret kan være opdateret med udviklingen. Derfor har vi i efteråret 2011 fået etableret rådgivende råd, som på forskellig vis er tilknyttet kompetencecentret. Igennem flere år har vi haft et samarbejde med Susan Hart, som vil fortsætte i 2012. Derudover har vi fået etableret et advisory board, som er en rådgivende bestyrelse, der består af professor Jesper Mogensen, Københavns Universitet og adjungeret professor på Aalborg Universitet, direktør i Center for Hjerneskade neuropsykolog Frank Humle, neuropsykolog i Center for Hjerneskade Lone Vesterager Martinus, og studieleder på pædagoguddannelsen i Hjørring Henning Holt Christensen. Der arbejdes i bestyrelsen, ud over videndeling, på en international konference i foråret 2013. Denne konference skal være med til at sætte fokus på neurovidenskabens betydning i forhold til at arbejde med lærings- og udviklingsprocesser.


Teori U og Art Based Coaching

Neuropædagogisk Kompetencecenter har i 2011 været involveret i et udviklingsprojekt vedrørende organisationsudvikling og æstetiske læreprocesser. Pædagoguddannelserne i Nordjylland har i samarbejde etableret et udviklingsprojekt med Aalborg Universitet og Aarhus Universitet om Art Based Coaching og Teori U. Projektet har til formål at udvikle og afprøve æstetiske metoder, der kan bruges til organisationsudvikling. De æstetiske og kreative processer rammesættes af Teori U, der har fokus på organisationsudvikling. Teori U fokuserer på, hvorledes institutioner og organisationer kan gribe fremtiden og arbejde med udvikling og innovation. Eller sagt med Peter Bastians ord: ”Komplekse problemstillinger har brug for at blive håndteret i et sprog, som kan rumme og formidle denne kompleksitet. Det kan kunsten”.


Udviklingsprojektet har betydet, at alle medarbejderne i kompetencecenteret har været på internat i august måned under temaet: ”Becoming a team”. Kompetencecentret har været i en stor udvikling de seneste år, så for at fastholde vores grundlæggende værdier og fokus er der blevet arbejdet med at få integreret nogle af udviklingsprojektets perspektiver i Neuropædagogisk Kompetencecenter. Resultatet kan ses på vores hjemmeside, hvor vi dels har fundet frem til nogle centrale værdier, der kendetegner os (dette kan ses på forsiden) og dels har udarbejdet nogle artikler med fokus på: ”Hvorfor neuropædagogik?” Desuden har vi arbejdet med kreativt foto, som kan ses på linket Billedgalleri på vores hjemmeside. Endvidere har kompetencecentret deltaget i en international konference, hvilket har betydet, at Neuropædagogisk Kompetencecenter i samarbejde med pædagoguddannelsen i Hjørring skal til Italien i april og holde to workshops til Crea konferencen. Fokus på disse workshops er kreativitet og neurovidenskab.


Vores udbud i 2012

Vi har fortsat efteruddannelsesudbud over hele landet. På nuværende tidspunkt har vi efteruddannelsesforløb i gang i Hillerød, Hellerup, Odense, Sønderborg og Hjørring. I foråret 2012 påbegyndes nye forløb i Hillerød, Hellerup, Odense og Hjørring. Hvis I har ønsker om at få efteruddannelsesforløb til jeres lokalområde, så er I velkomne til at kontakte os.
Derudover oplever vi at få mange henvendelser om individuelt planlagte kursusforløb, temadage og supervision.
I kan læse mere om vores udbud på: Udbud af valgmoduler eller kontakte kursussekretær Kirsten Larsen på tlf. 72 69 62 17 eller e-mail kal@ucn.dk

 

Nyt litteratur, rapporter mv.

Det specialpædagogiske område er i rivende udvikling. Der er mange nye bud på litteratur, som kan kvalificere området. I det efterfølgende vil der blive redegjort for nogle udvalgte udgivelser, som kan have interesse.
Servicestyrelsen, som bliver til Socialstyrelsen, er kommet med en spændende rapport om ældre udviklingshæmmede. Rapporten kan findes på Servicestyrelsens hjemmeside under emnet handicap: www.servicestyrelsen.dk


Vores samarbejdspartner professor Jesper Mogensen offentliggjorde den 1. december 2011 en opsigtsvækkende rapport der samlet dokumenterer, at man bliver klogere af at være fysisk aktiv. Så der er ingen undskyldning for ikke at få sig bevæget i julen.

 

Susan Hart er i løbet af efteråret også kommet med en spændende bog "Neuroaffektiv psykoterapi til børn", som henvender sig til psykologer, psykoterapeuter, pædagoger og andre fagpersoner, der indgår i familiebehandling og relationsarbejde. Bogen har fokus på, at det er den anerkendende relation, som former selvet og etablerer en bevidsthed om sig selv. Endvidere beskrives forskellige metoder til børne- og familiebehandling. 

 

Bruce Perry og Maia Szalavits bog "Drengen; der voksede op som hund" er nu kommet i en dansk udgave. Bogen er skrevet ud fra et ønske om at skabe viden, forståelse og opmærksomhed for omsorgssvigtede børn og de skader der kan påvises i hjernen og i personligheden. Vi får igennem bogens mange fortællinger kendskab til nogle få omsorgssvigtede børn og kommer til at holde af disse børn på trods af deres massive følelsesmæssige forstyrrelser.


Sluttelig vil vi gøre opmærksom på en bog der kommer til foråret 2012. Jaak Panksepp og Lucy Biven “The Archaeology of Mind: Neuroevolutionary Origins of Human Emotion (Norton Series on Interpersonal Neurobiology)". Vi håber, at bogen bliver oversat til dansk i løbet af 2012.

 

 

Med disse ord vil vi her fra Neuropædagogisk Kompetencecenter ønske jer alle en glædelig jul og et godt nytår med tak for samarbejdet i 2011.


Anni Mortensen
Lektor, leder af Neuropædagogisk Kompetencecenter
Tlf. 72 69 05 38, mail: anm@ucn.dk

Sidst opdateret 09-07-2013
Neuropædagogisk Kompetencecenter | Skolevangen 45 | 9800 Hjørring | 72 69 04 55 | kal@ucn.dk