University College Nordjylland
Bookmark and Share
Du er her:

Neuropædagogik - sommerfugleillustration

Kontakt

Neuropædagogisk Kompetencecenter

University College Nordjylland

Skolevangen 45

9800 Hjørring

 

Åbningstider:

Træffetid dagligt mellem 8.30-14.30

Fredag 8.30 - 13.30

 

Studiesekretær og vejleder
Kirsten Larsen
Direkte tlf. 72696217
Mobil tlf. 72690455
kal@ucn.dk

Så er tiden kommet til årets sidste nyhedsbrev fra Det Neuropædagogiske Kompetencecenter


Tilbageblik på året der er gået

2010 har været et fantastisk år for Det Neuropædagogiske Kompetencecenter. Der har været mange spændende opgaver at løse. Nye kollegaer er blevet tilknyttet kompetencecentret, nye opgaver skal løses bl.a. i form af konsulent- og supervisionsopgaver, og ikke mindst opgaven med at vedligeholde og udvikle det tætte og inspirerende samarbejde på praksisfeltet. Det er for os utrolig givende og inspirerende, at være i tæt kontakt til det specialpædagogiske område. Vi lærer hver dag utrolig meget af alle de fortællinger, som vi hører fra jer – tak for det!

Vi har fortsat vores base på Skolevangen 45 i Hjørring, men i 2010 har vi endvidere udvidet vores virke, så vi ikke kun er i Aalborg og Hillerød.
Vi har afviklet og afvikler forløb i Randers, Odense og Esbjerg, og umiddelbart i det nye år starter vi også op i Brøndby. Så vi er nu ikke kun et landsdelstilbud men et landsdækkende tilbud. Det giver store og spændende udfordringer i hverdagen.


Personalesituationen

Vi har på nuværende tidspunkt tilknyttet 12 adjunkter og lektorer til vores kompetencecenter, heraf er 6 fuldtidsansatte. Det sidste skud på stammen er Mette Ingstrup. Mette har i mange år været ansat som psykolog på Vendsyssel Sygeplejeskole i Hjørring og været tilknyttet kompetencecentret som timelærer. Fra 1. februar bliver Mette fuldtidsansat i Det Neuropædagogiske Kompetencecenter, og det glæder vi os rigtig meget til.


Nye uddannelsesforløb

Vi har nuværende uddannelsesforløb i gang i Hjørring, Hammer Bakker Vodskov, Aalborg, Odense, Esbjerg, Hillerød og Brøndby. Hvis der er nok tilmeldte, så starter vi et hold i Randers i løbet af foråret.

Til efteråret udbyder vi endvidere en ny uddannelse i læringsteori. Uddannelsen hedder ”Læring i specialpædagogisk arbejde” og henvender sig til professionelle der arbejder med børn, unge og voksne med særlige behov, og som ønsker en indsigt i det læringsteoretiske landskab. Målsætning er at omsætte nyere læringsforskning til pædagogiske strategier i praksisfeltet med udgangspunkt i neuropædagogikken. Det første forløb afvikles i Hjørring i ugerne 38 og 45 2011. Du kan læse mere om uddannelsen på vores hjemmeside.


Kritik af vores arbejde

Vi har i løbet af efteråret fået kritik af en af de modulopgaver, der skal udarbejdes i forbindelse med Specialpædagogisk Efteruddannelse i Neuropædagogik. Det drejer sig om den Neuro Pædagogiske Analyse, som af vores kritiker fejlagtigt bliver betegnet som et screenings- eller testværktøj. Det har aldrig været tanken med NPA, og derfor kom kritikken også vældig bag på os, nok især for kritikeren på intet tidspunkt havde været i dialog med os og undersøgt sagen. Dette har betydet, at vi har omdøbt vores NPA, så det forhåbentlig fremadrettet ikke giver nogle misforståelser. I dag kaldes den NPR (Neuro Pædagogisk Refleksion). Samtidig har vi revideret i NPR`en så den er blevet mere enkel og overskuelig.
Så hvis du har deltaget i vores efteruddannelser, kan du rekvirere den reviderede udgave ved at skrive til kal@ucn.dk. Hvis du ønsker at læse mere om kritikken, og vores holdning til det neuropædagogiske arbejde kan du finde det i tidsskriftet Fokus.


Samarbejde udenfor Danmarks grænser

I starten af det nye år får vi besøg fra Norge med henblik på et samarbejde udenfor landets grænser.
Det er gennem vores samarbejde med Aalborg for Døve, at vi har fået kontakt til nordmændene. Det bliver spændende at se, om vi kan bidrage med nye perspektiver på pædagogikken i Norge.


Neurokonferencen 2011

Vi har været nødsaget til at flytte vores neurokonference. Dels fordi det ikke har været muligt, at få de oplægsholdere vi ønsker på datoen, og dels på grund af travlhed. Den nye dato for konferencen bliver meldt ud, så snart vi har foredragsholderne på plads.


Hjemmesiden

Vi er på nuværende tidspunkt i gang med at opdatere vores hjemmeside. Det betyder, at der fra marts 2011 bl.a. kommer en ny søgeplatform på vores hjemmeside, hvor I kan orientere jer om den nyeste litteratur.
Hvis I ønsker at blive orienteret om forløb og datoer, eller blot ønsker mailadresser eller nyheder, så se på vores hjemmeside: www.ucn.dk/neuropædagogik


Ny litteratur

I det nye år udkommer Susan Hart med en ny og spændende bog: ”Dissociationsfænomener”. Derudover vil vi gerne rette opmærksomheden mod en lidt ældre bog af Antonio Damasio: ”Decartes Fejltagelse. Følelser, fornuft og den menneskelige hjerne”.
Med disse forslag til lidt læsning i den mørke tid, vil jeg gerne afslutte med at ønske alle en glædelige jul og et godt nytår. Tak for det gode og inspirerende samarbejde.

På vegne af Det Neuropædagogiske Kompetencecenter

Anni Mortensen
Lektor i pædagogik, leder af Neuropædagogisk Kompetencecenter
Tlf. 72 69 05 38
anm@ucn.dk
www.ucn.dk/neuropaedagogik
 

 

Sidst opdateret 17-11-2016
Neuropædagogisk Kompetencecenter | Skolevangen 45 | 9800 Hjørring | 72 69 04 55 | kal@ucn.dk