University College Nordjylland
Bookmark and Share
Du er her:

Neuropædagogik - sommerfugleillustration

Kontakt

Neuropædagogisk Kompetencecenter

University College Nordjylland

Skolevangen 45

9800 Hjørring

 

Åbningstider:

Træffetid dagligt mellem 8.30-14.30

Fredag 8.30 - 13.30

 

Studiesekretær og vejleder
Kirsten Larsen
Direkte tlf. 72696217
Mobil tlf. 72690455
kal@ucn.dk

Neuropædagogisk Nyhedsbrev april 2011
 

Grøn er Vårens Hæk,
Kåben kastes væk,
Jomfruer sig alt på Volden sole;
Luften er så smuk,
Deres Længsels suk
Kjendes let på deres Silkekjole


Kalenderen siger forår, men indimellem kan man vejrmæssigt godt have sin tvivl, om det nu kan være sandt. Vi oplever ikke helt endnu, at kåben kastes væk! Men uanset vejr og vind går det bare derudad for os i Neuropædagogisk Kompetencecenter.

 

Neurokonferencen 7. juni og 8. juni 2011

Neurokonferencen i år afholdes den 7. juni og 8. juni. Konferencen vil i år være en kombination af foredrag og workshops. Foredragsholder i år bliver professor Jesper Mogensen. Temaet på konferencen i år er den dynamiske hjerne, og hvor vigtigt det er at holde gang i hjernen.

 

Hold hjernen i gang!

En hjerne har omkring 125 milliarder nerveceller. Cellerne har en række udløbere, der står i forbindelse med andre celler. Forbindelserne kaldes synapser. De skaber impulser eller reaktioner, der resulterer i alt fra tanke til bevægelse. Hjernen ændrer sig hele tiden ved at lave nye forbindelser, derfor kan det godt betale sig hele tiden at træne, lære og udvikle den.
Ud over foredrag vil der være workshops. De forskellige workshops tager udgangspunkt i den treenige hjerne, og der vil blive arbejdet med, hvad der sker i hhv. den sansende, følende og tænkende hjerne, og hvordan der kan arbejdes med stimulering af de tre hjerneniveauer. Læs mere om konferencen på: Neurokonference juni 2011


Neuropædagogisk temadag for tidligere studerende den 9. juni 2011

Det har længe været et stort ønske fra vores tidligere studerende at få en temadag, hvor man kan blive opdateret i forhold til den seneste hjerneforskning, udveksle neuropædagogiske erfaringer samt mødes med kollegaer, der har interesse indenfor neuropædagogikken. Derfor afholder vi den 9.juni en temadag for tidligere studerende på vores uddannelser. Du kan læse mere om dagen på http://www.ucn.dk/Forside/Neuropædagogik/Neuropædagogisk_Kompetencecenter/Forside.aspx

 

Neuropsykiatri i uge 19 og 25 2011 i Hjørring

I uge 19 starter vi et hold op i Psykiatri i specialpædagogisk arbejde. Der er fokus på neuropsykiatrien, som er ved at vinde frem herhjemme. Det er en forudsætning for at deltage, at man kendskab til neuropædagogikken og neuropsykologien. Der er stadigvæk få ledige pladser på holdet. Hvis det har interesse, kan du læse mere om det på følgende link: Psykiatri i specialpædagogisk arbejde


Uddannelsestilbud i Sønderborg, Odense og Albertslund

Til efteråret starter vi nye hold op i Specialpædagogisk efteruddannelse i neuropædagogik i Sønderborg og Odense. Derudover har vi valgt at flytte vores efteruddannelse fra Hillerød til Albertslund, da vores studerende kommer fra mange steder på Sjælland. Ved at flytte uddannelsen til Albertslund bliver vi mere centralt placeret, og det er langt nemmere at komme dertil med bil eller offentlige transportmidler. Se mere på: Tid og sted


Specialpædagogisk efteruddannelse i diplomuddannelse

Vi har fået godkendt en af vores efteruddannelser som et valgmodul indenfor den pædagogiske diplomuddannelse. Når du har gennemført den Specialpædagogiske efteruddannelse i neuropædagogik, har du mulighed for at få merit for fagmodulet kognitions- og neuropsykologi indenfor den pædagogiske diplomuddannelse i psykologi. Kravet for at få merit er dels, at du er uddannet professionsbachelor eller har en mellemlang uddannelse, og dels skal du udarbejde en individuel skriftlig eksamensopgave. Læs mere på: Merit for modul i Diplomuddannelsen i Psykologi


Læring i specialpædagogisk arbejde

Til efteråret starter vi for første gang et ny fagmodul op. Modulet har fokus på lærings-, udviklings- og implementeringsprocesser. Fagmodulet er, som vores øvrige uddannelser, kompetencegivende, og der er mulighed for at søge SVU. Du kan læse mere på: Læring i specialpædagogisk arbejde

 

Ny litteratur og forskning på området

7 sekunder til at tage stilling

Ifølge forskere fra New York University bruger vi kun syv sekunder på at tage stilling til, hvad vi synes om et menneske, vi møder.
Tips til, hvordan du kan udnytte de syv sekunder bedst muligt, så andre får det bedste indtryk af dig fra starten:

1. Tilpas din attitude til situationen: Overvej, hvordan du gerne vil have, at andre skal opfatte dig, før du går ind til et møde, eller før du skal hilse på et nyt menneske, du ikke kender.
2. Rank ryggen: Status og magt formidles ofte uden ord. Ret dig op, træk skuldrene tilbage og hold hovedet højt. Derved signalerer du selvtillid og kompetence.
3. Smil: Et smil fungerer som en velkomsthilsen og fortæller mennesker, du møder, at du er venlig og imødekommende.
4. Skab øjenkontakt: Når du ser et andet menneske i øjnene, giver du et energisk indtryk og viser, at du er interesseret og åben.
5. Løft øjenbrynene: Hvis du åbner dine øjne en anelse mere, end du plejer, giver du den anden person et signal om, at du bekræfter ham eller hende.
6. Giv hånd: Dette er den hurtigste og mest effektive metode til at skabe forståelse på.
7. Læn dig fremover: Hvis du forsigtigt læner dig fremover, når du snakker, viser du, at du er engageret og interesseret.
Læs mere på: http://www.psych.nyu.edu/uleman/SchillerEtAlFinal09.pdf

 

Theraplay

Theraplay benytter sig af følsom og organiserende berøring, tumleleg og glædesfyldte samspil hos børn og unge med sårbare nervesystemer. Der benyttes en aktiv, intensiv interaktion, som giver barnet mulighed for at overvinde de følelsesmæssige vanskeligheder, som opstår ved alvorlig relationsforstyrrelse og autisme. Herved er det muligt at få adgang til de dybere niveauer af de selvregulerende og emotionelle funktioner, der dannes i hjernens følelsesmæssige strukturer.
Theraplay styrker tilknytning, selvværd og tillid til andre igennem glædesfyldt engagement der er baseret på de naturlige mønstre af sunde interaktioner mellem forældre og barn.
Ud over træning i Theraplay arbejdes der endvidere med MIM, som betyder Marschak Interaction Method. MIM er en struktureret teknik til at observere og vurdere interaktionen mellem omsorgsperson og barn.
Læs mere på: www.theraplay.dk

 

Bøger

Susan Hart har redigeret det første samlede overblik over dissociationsfænomener på dansk. Bogens titel er: "Dissociationsfænomener". Samlingen af anerkendte traumeforskere og Susan Harts viden er et vigtigt bidrag til udviklingen af en samlet teoretisk forståelse af personlighedspsykologien, personlighedsforstyrrelser og traumatisk dissociation. Bogen henvender sig til professionelle der arbejder med traumatiserede mennesker. Bogen er udkommet på Hans Reitzels Forlag i 2011.

 

Birgitte Jepsen og Margrethe Gade har udgivet bogen "Coaching i arbejdslivet". Det spændende ved denne lille bog er, at forfatterne inddrager hjernen som en samspilspartner, hvor det fremhæves, at hjernen har en afgørende betydning for vores kommunikation og vores måde at håndtere dagligdagens udfordringer på. Bogen er udkommet på Hans Reitzels Forlag

 

Sidst opdateret 11-07-2017
Neuropædagogisk Kompetencecenter | Skolevangen 45 | 9800 Hjørring | 72 69 04 55 | kal@ucn.dk