University College Nordjylland
Bookmark and Share
Du er her:

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Du kan tilmelde dig nyhedsbrevet her >

Nyhedsbrev fra

Neuropædagogisk Kompetencecenter

Hjørring, april 2007

Kære alle som har interesse for neuropædagogik og neuropsykologi

 

Vi er kommet i den heldige situation, at vi har fået vores Specialpædagogiske Efteruddannelse i Neuropædagogik og Neuropsykologi ETCS godkendt, således at efteruddannelsen giver 20 ECTS point. Det er en proces, der har været meget længe under vejs med meget kommunikation med Undervisningsministeriet, men endelig er det lykkedes.

 

Ud over at forløbet nu bliver kompetencegivende, kan deltagerne/de studerende på efteruddannelsen søge SVU (se www.svu.dk). Der er dog en binding i forhold til SVU´en, og det er, at der mellem 1. og 2. modul max må være 8 uger, og der mellem 3 og 4 modul max må være 8 uger.
 

Det skal lige nævnes, at godkendelsen ikke får indflydelse på indholdet af efteruddannelsen.

 

Suppleringsmodulet med fokus på implementering er godkendt

Vi har fra jeres side modtaget ønsker om at lave et suppleringsmodul, hvor der arbejdes med fokus på implementeringen. Modulet skal sigte mod, at der uddannes medarbejdere, der har særlig fokus på at give kollegaer sparring på implementering af den neuropædagogisk og neuropsykologiske praksis. Vi har fået vores suppleringsmodul godkendt i Undervisningsministeriet, hvilket betyder at det er et kompetencegivende modul, der giver 10 ECTS point, og samtidig er der mulighed for at søge SVU.

 

Kursus i rollespil

Endelig vil jeg oplyse jer om, at der afvikles kursus i rollespil, hvilket er en god blok 1-3 aktivitet. Rollespil retter sig primært mod børn og unge, men ved kreativ tænkning kunne det også være en mulighed i forhold til voksne, der har interesse indenfor feltet.

 

Neurokonferencen 2008

Vi er allerede i gang med at planlægge vores neurokonference 2008 som afvikles den sidste uge i marts. Hvis I har nogle forslag til oplægsholdere er I velkomne til at sende en mail til: anni.mortensen1@skolekom.dk

 

Har I yderligere spørgsmål vedrørende kurser kan I maile til kirsten.larsen12@skolekom eller ringe på 96232400 og spørge efter Kirsten Larsen.

 


Med ønske om en god sommer

 

Mange hilsner

 

Anni Mortensen
Hjørring Seminarium/CVU Nordjylland
 

Neuropædagogisk Kompetencecenter | Skolevangen 45 | 9800 Hjørring | 72 69 04 55 | kal@ucn.dk