University College Nordjylland
Bookmark and Share
Du er her:

 

Kontakt

Neuropædagogisk Kompetencecenter

University College Nordjylland

Skolevangen 45

9800 Hjørring

 

Åbningstider:

Træffetid dagligt mellem 8.30-14.30

Fredag 8.30 - 13.30

 

Studiesekretær og vejleder
Kirsten Larsen
Direkte tlf. 72696217
Mobil tlf. 72690455
kal@ucn.dk

Store Hjernedag 2013

 – Sanseindtryk fra en underviser

 

Lidt i otte flokkedes studerende til skolevangens festsal – kommende lærere, pædagoger og sygeplejersker, for i samlet flok at deltage i UCNs årlige ”Store hjernedag”. En spændt, sitrende fornemmelse tager sin fart gennem mængden, og de sidste småsøvnige studerende vækkes af morgensangens toner. Koret af stemmer forlader rungende festsalen og fordeler sig på gangene, for at prikke omkringvandrende studerende interesseret på skulderen.

 

Det neuropædagogiske genstandsfelt betræder nye stier i de tilstedeværende hjerner, og amygdala, hippocampus og gyrus singuli kæmper om pladsen i de unges hukommelse. Mængden benævnes i røde, gule, grønne og blå – og en vandring begynder. Nysgerrigheden udfylder de nye lokaler, hvor begreberne spejlneuroner, relationer, synkronicitet og spejling svæver under loftet - praksiseksempler tager ordene i hånden og fører dem på rette vej. Tegn siver ubevidst fra de studerende - koncentrerede, rynkede pandelapper, blikke der søger en kobling til praksis, samt ivrige pegefingre, der insisterende stritter mod loftet. De studerendes interesserede nik og åbne kropssprog rammer undervisernes engagement, og tiden tager fart. Ansigtsudtryk vrænges, afsky præger kortvarigt rummets emotioner, og empati registreres, som en af mængdens mange kompetencer under en oplæsning.

 

        

 

Flokken fylder sig med hjernevenlig mad i pausen, og utallige synapsekløfte fyldes med dopamin. Tilbage i lokalerne aktiveres de mætte hjerner atter sympatisk gennem karikerede konstateringer af, at ”kaffen er varm”. En gruppe spejler sig i musikken, og mængden lader sig indfange af kazooens fællesskabende evne. Slutteligt placeres hundredvis af små ansigter evaluerende i fire kvadranter, mens trippende studerende efterspørger litteratur til videre læsning. Mikrofoner slukkes, lokaler låses af og gennem duften af kaffe udveksles dagens indtryk i personalerummet – deres smil vidner om et godt arrangement.

 

Linda Kunz Beier, NPK.

 

Neuropædagogisk Kompetencecenter | Skolevangen 45 | 9800 Hjørring | 72 69 04 55 | kal@ucn.dk