University College Nordjylland
Bookmark and Share
Du er her:

 

Kontakt

Neuropædagogisk Kompetencecenter

University College Nordjylland

Skolevangen 45

9800 Hjørring

 

Åbningstider:

Træffetid dagligt mellem 8.30-14.30

Fredag 8.30 - 13.30

 

Studiesekretær og vejleder
Kirsten Larsen
Direkte tlf. 72696217
Mobil tlf. 72690455
kal@ucn.dk

Neurokonference

Torsdag den 25. marts 2010 kl. 8.30 - 16.00 i Hjørring

Temaet for konferencen er:

Neuropædagogik – en medspiller i pædagogisk arbejde.
Hvordan kan viden om hjernen og dens udvikling bruges som aktiv medspiller i pædagogisk arbejde?

 

Oplægsholdere til konferencen er:

Cand. Psyk. og specialist i børnepsykolog Susan Hart og læge og hjerneforsker Kjeld Fredens.

 

Program

 

8.30 - 9.00

 

Kaffe og morgenbrød

 

9.00 - 9.15

 

Velkomst

 

9.15 - 12.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De lærenemme ”små grå”

- Oplæg ved Susan Hart

 

Hjerne, hukommelse og læring hænger uløseligt sammen, og den

menneskelige hjerne er ”brugervenlig” forstået på den måde,

at den former sig gennem interaktionen med sit miljø ud fra den

stimulation, den får livet igennem.


Den menneskelige hjerne er social og derfor ”beregnet” til at

indlære gennem samspil med andre menneskelige nervesystemer,

og den har brug for at blive støttet af et mere modent nervesystem,

for at kunne lære optimalt.

 

Optimal læring kræver derfor omsorgsfulde mennesker, der kan

indgå i en afstemt følelsesmæssig kontakt, hvor barnet både

frustreres optimalt og bliver reguleret gennem sociale biofeedback

systemer.

 

Denne følelsesmæssige regulering foregår på et ubevidst niveau,

og støtter balanceringen af basal affektregulering, som styrker

effektive indlæringsprocesser.

 

SUSAN HART er cand. Psych., krops- og gestaltterapeut

autoriseret og specialistgodkendt i psykoterapi og børnepsykologi

og supervisorgodkendt i børnepsykologi af Dansk Psykolog

Forening.

 

Hun arbejder som psykolog indenfor både voksen, børne- og

familieområdet. Har arbejdet i Slagelse Kommune, der bl.a.

vedrørte supervision af sagsbehandlere og daginstitutioner

og samtaler med forskellige klientgrupper, samt leder af

kommunens familiedagbehandlingscenter.

 

Psykolog på børnepsykiatrisk afdeling, Gentofte Amtssygehus,

og fra 2000 privatpraktiserende psykolog, der bl.a. superviserer

PPR kontorer, sagsbehandlere i børne- og familieafdelinger,

behandlingsinstitutioner, skoletilbud for børn med følelses-

mæssige vanskeligheder, amtets specialskoler, familiepleje-

konsulenter, plejefamilier osv.

 

Afholder seminarer og kurser, i neuroaffektiv udviklingspsykologi.


Har i 2006 udgivet 2 bøger ”Hjerne, samhørighed, personlighed”

og ”Betydningen af samhørighed” Hans Reitzel Forlag.

 

Er i øjeblikket ved at sammenfatte en lærebog om tilknytnings-

teorier med arbejdstitlen "Fra Bowlby til Schore" i samarbejde

med cand.psych. Rikke Schwartz.

 

Bogen udgives på Hans Reitzels Forlag formentlig primo 2008.

 

 

12.00 - 13.00

 

Frokost

 

13.00 - 15.45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvordan kan viden om hjernen, dens

udvikling og plasticitet bruges som

aktiv medspiller i det pædagogiske arbejde.

- Oplæg ved Kjeld Fredens

 

Kjeld Fredens vil specielt fortælle om, det brede kognitions-

begreb, der betragter mentale funktioner som en dynamisk

helhed af tanke, krop og omverden, hvorfor vi skal anlægge

et bio-psyko-socialt helhedssyn og hvordan.

 

KJELD FREDENS er læge og hjerneforsker. Han har været

lektor (hjerneforsker) ved Århus Universitet, seminarierektor

ved Skive Seminarium, udviklingschef ved Vejlefjord Center,

vismand i Kompetencerådet.
 

Forfatter til bogen”Mennesket i hjernen – en grundbog i

neuropædagogik”. Academica, 2006. Desuden forfatter til

”Innovation og Ledelse - Hjernen som medspiller”.

Academica, 2009, og sammen med Anette Prehn:

Selvcoaching- brug hjernen til en forandring.

Gyldendal Business, 2009.

 

 

15.45 - 16.00

 

Afslutning på konferencen

 

 

Neuropædagogisk Kompetencecenter | Skolevangen 45 | 9800 Hjørring | 72 69 04 55 | kal@ucn.dk