University College Nordjylland
Bookmark and Share
Du er her:

Kontaktinformation

Rikke Ravn Bundgaard 

 

Rikke Ravn Bundgaard

rbj@ucn.dk

 

Neuropædagogisk Kompetencecenter

University College Nordjylland

Skolevangen 45

9800 Hjørring

Rikke Ravn Bundgaard

Administrativ medarbejder ved Neuropædagogisk Kompetencecenter

 

Uddannelse og erfaringsbaggrund

Er uddannet markedsføringsøkonom i 2008. Efterfølgende kontoruddannet i 2011 med speciale i administration. Er sideløbende med mit arbejde i gang med en akademimerkonom i kommunikation og formidling.

 

Erfaring

Jeg har siden 2011 været ansat som studieadministrativ medarbejder ved UCN pædagoguddannelsen.

 

Nuværende opgaver 

På pædagoguddannelsen arbejder jeg blandt andet med optagelsesprocessen, prøver, SPS (specialpædagogisk støtte), Forberedelseskursus for indvandrere og flygtninge, samt skemalægningen for Neuropædagogisk kompetencecenter.

 

Neuropædagogisk Kompetencecenter | Skolevangen 45 | 9800 Hjørring | 72 69 04 55 | kal@ucn.dk