University College Nordjylland
Bookmark and Share
Du er her:

Kontaktinformation

Mette Ingstrup


Mette Ingstrup

mei@ucn.dk

 

Neuropædagogisk Kompetencecenter

University College Nordjylland

Skolevangen 45

9800 Hjørring

Mette Ingstrup

Lektor ved Neuropædagogisk Kompetencecenter

 

Uddannelsesmæssig baggrund 

Jan. 2013

Autorisation som psykolog
Psykolognævnet

Sep. 2002 - Juli 2004:

Den psykologisk-pædagogiske kandidatuddannelse Cand.pæd. i psykologi
Danmarks Pædagogiske Universitet, Århus

Sep. 1998 - Juli 2002:

Diplomeksamen i psykologi
Danmarks Pædagogiske Universitet, Århus

Sep. 1988 - Juni 1989:

Sygeplejefaglig Diplomeksamen med speciale i uddannelse og undervisning
Danmarks Sygeplejerskehøjskole ved Århus Universitet, Århus

Mar. 1978 – Aug. 1981:

Autorisation som sygeplejerske
Sygeplejeskolen i Aalborg
 

 

 

 

Psykologisk Praksis

Siden 1. august 2007 har jeg haft min egen psykologpraksis, Psykolog Mette Ingstrup, (www.psykolog-mette-ingstrup.dk) Jeg har i alle årene praktiseret sideløbende med ansættelser.

 

Ansættelser

Jan. 2010 -

Lektor (fuldtidsansat)
Professionshøjskolen, University College Nordjylland Neuropædagogisk Kompetencecenter, Hjørring

Aug. 2008 – dec. 2009

Underviser / lektor (fuldtidsansat)
Professionshøjskolen, University College Nordjylland, Sygeplejerskeuddannelsen, Hjørring

Aug. 2005 – aug. 2008

Underviser (deltidsansat 22 timer pr. uge)
Professionshøjskolen, University College Nordjylland, Sygeplejerskeuddannelsen, Hjørring / Sundheds CVU Nordjylland, Sygeplejerskeuddannelsen Vendsyssel, Hjørring

Aug. 2005 – aug. 2008

Psykolog (deltidsansat 18½ time pr. uge)
Kræftens Bekæmpelse, Aalborg

Jan. 1987 – aug. 2005

Sygeplejelærer (fuldtidsansat)
Vendsyssel Sygeplejeskole, Hjørring

Okt. 1986 – dec. 1986:

Sygeplejerske på Børnepsykiatrisk Afdeling
Psykiatrisk Sygehus, Aalborg

Sep. 1986 - sep. 1986:

Sygeplejerske på Psykiatrisk Plejehjem, Hedebo (vikariat)
Vestmanna allé, Brønderslev

Juli 1986 – aug. 1986:

I denne periode var jeg ikke fastansat, men opretholdt fuldtidsarbejde (godt og vel) ved afløsning følgende steder: Gerontopsykiatrisk afdeling (afd. 18) og almenpsykiatrisk afdeling (afd. 15) på Brønderslev Psykiatriske Sygehus, Psykiatrisk Plejehjem i Brønderslev og undervisning på Plejehjemsassistentskolen i Aalborg.

Mar. 1986 - juni 1986:

Sygeplejelærer
Plejehjemsassistentskolen i Aalborg

Sep. 1982 – feb. 1986:

Sygeplejerske på Brønderslev Psykiatriske Sygehus (afd. 14)

Apr. 1982 – aug. 1982:

Sygeplejerske på Medicinsk Afdeling
Brønderslev Sygehus

Sep. 1981 – mar. 1982:

Sygeplejerske på Kirurgisk Afdeling
Brønderslev Sygehus
 

Længerevarende relevante kurser 

2006

Kursus i Kognitiv Terapi – Voksenområdet (129 timer + 15 timers supervision)
Kognitiv Terapi Center, Århus

2007-2008

Narrativ terapi og samtale for psykologer og læger – intensivt kursus (77 timer) Dispuk, Snekkersten

2007-2009

2007-2009 Systemisk Narrativ Anerkendende Praksis (280 timer) ved Peter Lang (KCC Foundation, London) m.fl.


 

Udgivelser

Ingstrup M. Sidegevinst? - eller bevidst arbejde? Den sygeplejestuderendes personlige udvikling. Uddannelsesnyt. 2001; 12(4): 9-14

  Ingstrup M. & Jensen B. Gør snublesten til trædesten. Afdækning af Dallund-kursisters ønsker om rehabiliteringstilbud i Region Nordjylland (tidligere Nordjyllands Amt). Fokus på kræft og sygepleje. 2007; nr.3: 13-17
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neuropædagogisk Kompetencecenter | Skolevangen 45 | 9800 Hjørring | 72 69 04 55 | kal@ucn.dk