University College Nordjylland
Bookmark and Share
Du er her:

Kontaktinformation

Anni Mortensen


Anni Mortensen

anm@ucn.dk

 

Neuropædagogisk Kompetencecenter

University College Nordjylland

Skolevangen 45

9800 Hjørring

Anni Mortensen

Lektor ved pædagoguddannelsen. Ph.d. og faglig leder af Neuropædagogisk Kompetencecenter og herunder teamledelse af det Neuropædagogiske team

Uddannelsesmæssig baggrund

 • 2017:
  Efter- og videreuddannelseskoordinator for pædagoguddannelsen UCN
 • 2016:
  Ph. d.
 • 2013-2016: 
  Ph.d. studerende LSP, AAU.
 • 2012:
  CBA (første del af MBA)
 • 2006:
  Master of Learning Processes (MLP)
 • 2002:
  Neuropædagogisk efteruddannelse fra Sølund
 • 2001:
  Uddannet proceskonsulent fra Åbent Konsulent program ved Udviklingskonsulenterne APs, ledelse, supervision og coaching
 • 2000: 
  Pædagogisk Diplomuddannelse i voksenpædagogik med fokus på didaktik
 • 1989: 
  Sygeplejerske

Nuværende opgaver

 • Ansvarlig for teamledelsen af de medarbejdere, der er tilknyttet underviserteamet i Neuropædagogisk Kompetencecenter
 • Ansvarlig for det faglige indhold, udvikling og koordinering af Specialpædagogisk efteruddannelse i Neuropædagogik og de øvrige undervisnings-, coachings-, vejlednings- og supervisionsopgaver der løses i regi af Neuropædagogisk Kompetencecenter
 • Ansvarlig for det opsøgende arbejde i forhold til udbud indenfor det neuropædagogiske og det neuropsykologiske felt samt den specialpædagogiske voksenunderviseruddannelse (aflønnes af A2L med 200 at. pr. semester for at varetage den opsøgende opgave).

  Herunder fagligt ansvarligt for udbud af og undervisererfaring fra:
     • Coaching, vejledning og rådgivningen i specialpædagogisk arbejde med fokus på
       neurocoaching
     • Diverse konsulent- og organisationsudviklingsopgaver på institutioner, skoler og
       fagskoler eksempelvis
          - Konsulent- og supervisionsopgaver for Center for Autisme, Aalborg Kommune 
          - Konsulent- og supervisionsopgaver for Nordjysk Center for Erhvervet Hjerneskade
 • Psykiatri i specialpædagogisk arbejde med fokus på neuropsykiatri
 • Pædagogisk Diplomuddanne i specialpædagogik
 • Pædagogisk Diplomuddannelse i kognition og neuropsykologi
 • Pædagogisk Diplomuddannelse i børns sproglige udvikling.
 • Efteruddannelse af pædagoger i sprogvurderingsarbejdet med fokus på den neuropædagogiske dimension.
   

Forsknings- og udviklingsarbejde

 • 2004 - 2006:
  Sygekassen Helsefonden udviklingsprojekt vedrørende udvikling og formidling af praksisbaseret viden om neuropædagogiske behandlingsmetoder i behandlingen af hjerneskadet børn.
 • 2008:
  Uddannelse af sprogpædagoger i forbindelse med sprogvurdering af de 3 årige
 • 2008:
  Demens og neuropædagogik i samarbejde med Morsø Kommune
 • 2008 - 2009:
  Neuropædagogik i demensomsorgen. Samarbejde med Hjørring Kommune
 • 2010-2011:
  Den nænsomme flytning. Samarbejde med fagcenter for autisme og ADHD, Aalborg Kommune
 • 2013-2016:
  Neuropædagogik og inklusionsdifferentiering. Ph.d. studerende. Forskningsstipendiat fra UVM samarbejde med AAU, LSP og UCN.
   

Udgivelser

 • Kronik
 • Tidsskrift 0-14. nr. 2 – 2010. Peters Hjerne hopper.
 • Pædagogens grundfaglighed. Neuroner og relationer. Dafolo 2014
 • Skolen i en reformtid. Neuropædagogik: Elevernes alsidige udvikling og understøttende undervisning – en mulighed for kroppen, følelserne og hjernen.

Se Annis ph.d. afhandling>

 

 

 

 

 

 

 

Neuropædagogisk Kompetencecenter | Skolevangen 45 | 9800 Hjørring | 72 69 04 55 | kal@ucn.dk