University College Nordjylland
Bookmark and Share
Du er her:

 

Kontakt

Neuropædagogisk Kompetencecenter

University College Nordjylland

Skolevangen 45

9800 Hjørring

 

Åbningstider:

Træffetid dagligt mellem 8.30-14.30

Fredag 8.30 - 13.30

 

Studiesekretær og vejleder
Kirsten Larsen
Direkte tlf. 72696217
Mobil tlf. 72690455
kal@ucn.dk

Historik

 

Tidslinje frem mod etableringen af Neuropædagogisk Kompetencecenter

 

2016

I april påbegynder efteruddannelse i supervision

 

2015

I løbet af 2015 er der stigende aktivitet i Neuropædagogisk Kompetencecenter. Det har medført, at vi har ansat nye kollegaer, så vi nu er 16 medarbejdere tilknyttet kompetencecentret.

 

Vi har fortsat opgaver i det ganske land, men også i Norge. Derudover udbyder vi fra foråret 2016 et efteruddannelsesforløb i supervision og implementering processer.

 

2014

I maj afholdes international konference i Oslo i samarbejde med R-BUP. Konferencens tema er ”Traume og tilknytning”, og er en kombination af keynote speakers og workshops. Keynotespekerne er Pat Odgen, Ed Tronick og Susan Hart, og workshoppene afholdes af professionelle fra praksis.


I november afholder Neuropædagogisk Kompetencecenter 5 års fødselsdag i Hjørring. Teamet er ”Milepæle i neuropædagogikken. Et blik tilbage på de 5 år.” Der er stor opbakning til fødselsdagen, hvor medarbejdere fra kompetencecentret står for oplæg. Fødselsdagsoplægget holdes af Kjeld Fredens. Dagen blev krydret med en stor kagemand formet som en hjerne, samt sang og musik.

 

2009

2. oktober 2009 meddelte Dekan Nils-Georg Lundberg, at

Neuropædagogisk Kompetencecenter åbner i det pædagogiske hoved-

område under Professionshøjskolen University Nordjylland College,

Hjørring, med virkning fra 25. november 2009.


I efteråret 2009 er der 180 studerende på Specialpædagogisk efter-

uddannelse i neuropædagogik. Der er planlagt efteruddannelsesforløb

i Hillerød i efteråret 2009 og i Randers og Sønderjylland i foråret 2010.


Der er endvidere udviklet et nyt efteruddannelsestilbud i Psykiatri i

specialpædagogisk arbejde med fokus på neuropsykiatri. Det første

forløb afvikledes i efteråret 2009 i Hjørring og afvikles igen til foråret

2010 i Hillerød.


Der er i foråret 2009 påbegyndt et samarbejde med Center for autisme,

Aalborg Kommune, med henblik på implementering af neuropædagogik i

forhold til mennesker med gennemgribende udviklingsforstyrrelser.

 

Undervisergruppen består på nuværende tidspunkt af lektorer fra

lærer-, pædagog-, sygeplejerskeuddannelsen samt eksterne

underviser fra praksisfeltet. 

2008 

 

 

 

Der påbegyndtes et samarbejde om udviklingen af feltet indenfor

demensområdet. Teamet bistod Hjørring Kommune med satspulje-

ansøgning til afvikling af et forløb, der retter sig mod demensområdet

(det første projekt indenfor det felt i Danmark). Der indledtes endvidere

et samarbejde med CEPRA om evaluering af forløbet. Derudover et

samarbejde med Åsen Teater i Sterup om udvikling af metoder til konflikt-

håndtering.

 

I foråret 2008 påbegyndtes et rekvireret efteruddannelsesforløb på

Nykøbing Mors ældreplejen, og i august 2008 påbegyndtes et forløb for

AKT lærere i Thisted Kommune.


I efteråret 2008 blev der holdt et oplæg om neuropædagogik på Social-

pædagogernes Landskonference.
 
I foråret 2008 blev der udbudt og afviklet et nyt efteruddannelsestilbud

i Coaching, vejledning og rådgivning i specialpædagogisk arbejde med

fokus på neurocoaching.

 

2007 

Det første forløb afvikledes på Sjælland i samarbejde med Hillerød

Kommune med 30 deltagere på holdet. Dette er fortsat i både i 2008

og 2009. I 2008 påbegyndtes endvidere et samarbejde med Rudersdal

Kommune.

 

2007

Den specialpædagogiske efteruddannelse godkendes som et

kompetencegivende forløb i Professionshøjskolen University College

Nordjylland, Hjørring, og udbydes som to valgmoduler i VUU special-

pædagogik. Efterspørgsel på efteruddannelsen er støt stigende gennem

årene, og flere store institutioner, primært i den Nordjyske Region, laver

efteruddannelsen til obligatoriske efteruddannelsesforløb for deres

medarbejdere med henblik på et fælles kompetenceløft. 

 

2006

Den specialpædagogiske efteruddannelse i neuropædagogik blev brugt

som forskningsobjekt i forbindelse med undervisernes specialeskrivning

på Aalborg og Aarhus Universitet.

 

2005

Der oprettedes et elektronisk neuronetværk, som løbende udvikledes,

og nu indeholder ca. 1800 mailadresser. Dette aktiveres ved nyheds-

breve og uddannelsestilbud m.m.

 

2005

 

Den første neurokonference afholdtes på det daværende CVU

Nordjylland, Hjørring Seminarium, og er siden blevet afholdt sidst i marts

måned med ca. 100 – 120 deltagere. I forbindelse med konferencerne

indledtes et samarbejde med Peter Thybo, Kjeld Fredens og Susan Hart,

som alle er frontfigurer indenfor forskningen på det neuropædagogiske

område.

 

2004

Hjørring Seminarium ansøger og får ¼ mio. af Helsefonden som med-

finansiering til at gennemføre et projekt med fokus på neuropædagogik

set i forhold til børn og unge med særlige behov. Der etableredes et

efteruddannelsesforløb i tilknytning til projektet.

 

2000 - 2003

3 medarbejdere fra Hjørring Seminarium, pædagoguddannelsen

gennemførte dels en konsulentuddannelse og en Neuropædagogisk

efteruddannelse. Målsætningen med uddannelserne var at udvikle

og udbyde en ”Specialpædagogisk efteruddannelse i neuro-

pædagogik” baseret på en systemisk ideologi. Der var ikke umiddelbart

særlig stor tilslutning til, at de første kurser blev udbudt.

 

   

  

Sidst opdateret 04-04-2016 af Yuki Lone Daqvad
Neuropædagogisk Kompetencecenter | Skolevangen 45 | 9800 Hjørring | 72 69 04 55 | kal@ucn.dk