University College Nordjylland
Bookmark and Share
Du er her:

 

Kontakt

Neuropædagogisk Kompetencecenter

University College Nordjylland

Skolevangen 45

9800 Hjørring

 

Åbningstider:

Træffetid dagligt mellem 8.30-14.30

Fredag 8.30 - 13.30

 

Studiesekretær og vejleder
Kirsten Larsen
Direkte tlf. 72696217
Mobil tlf. 72690455
kal@ucn.dk

Neuropædagogisk Kompetencecenter

Brug hjernen til en forandring

 

Hvad er Neuropædagogisk Kompetencecenter?

Neuropædagogisk Kompetencecenter blev etableret i 2009. I centret er der fastansat 8 medarbejdere. Derudover gør vi brug af eksterne undervisere efter behov.
Fundamentet for vores professionalisme er forankret i udvikling af en vidensbank af høj kvalitet, hvor vi ønsker at samle den nyeste viden inden for det neuropædagogiske felt.

I det daglige virke arbejder Neuropædagogisk Kompetencecenter med fokus på tre grundlæggende værdier:


1. Høj faglighed
2. Den anerkendende relation i et neuroaffektiv perspektiv
3. Praksisnærhed.

 

Kan du bruge neuropædagogikken? Læs mere på siden: Hvorfor neuropædagogik?

 

 

Hvem er vi?

I Neuropædagogisk Kompetencecenter har vi undervisere med forskellige uddannelsesmæssige baggrunde, som f.eks. pædagog, sygeplejerske, psykolog, lærer, teolog, diætist og social- og sundhedsassistent, som hver især har udviklet en faglighed og en specialisering indenfor det neuropædagogiske område. I hverdagen vægter vi det tværfaglige samarbejde og videndeling meget højt.

Læs mere om vores kompetencer

 

Hvad kan vi?

I vores kurser har vi meget fokus på praksisnærhed og i vores samarbejde med praksis har vi øjne og ører åbne for, hvilke behov praksis måtte have, således at vi kan være forgangsmænd/kvinder i forhold til at tilbyde nye relevante kurser, samt udvikle vores eksisterende.
Ud over det faglige lægger vi vægt på en høj didaktisk kvalitet og det er vigtigt for os at være innovative og nytænkende. Derfor har vi et tæt samarbejde med flere forskellige eksterne samarbejdspartnere.


Det er særdeles vigtigt for os, i Neuropædagogisk Kompetencecenter, at formidle en neuropædagogisk forståelse, således at vores kursister bliver i stand til at udvikle deres praksis og dermed skabe optimale vilkår for mennesker med funktionsevnenedsættelse.

Læs mere om os

 

Hvem er du og hvad kan vi tilbyde dig?

Du arbejder med omsorg for mennesker med funktionsevnenedsættelse, og du ønsker nytænkning og udvikling af din praksis ud fra en teoretisk fundering.

 

Hvad kan vi tilbyde dig?
 

Neuropædagogisk Kompetencecenter er særligt optaget af kompetenceudvikling og kvalificering af det pædagogiske arbejde. Med udgangspunkt i praksisnærhed kan vi tilbyde følgende

kompetencegivende efteruddannelsesforløb:

    Derudover tilbydes:

 

 

Vi er i tæt dialog med praksis- og forskerfeltet, så vi hele tiden kan være opdateret med, hvad der sker i spændingsfeltet mellem teori og praksis. 

 

" For blot 15 år siden blev mennesker med hjerneskader placeret på et plejehjem uanset alder. I dag er der krav om at skabe udvikling og livskvalitet ikke kun for mennesker med erhvervede hjerneskader, men også for mennesker, der udvikler demenslidelser, og psykiatriske patienter. Det er netop over for de grupper mennesker, at pædagogers faglighed er helt unik "

 

Anni Mortensen, leder af Neuropædagogisk Kompetencecenter 

 

Baggrund for Neuropædagogisk Kompetencecenter

Centret er oprettet, fordi der gennem årene er kommet stor aktivitet inden for det neuropædagogiske område. Formålet med centret er at understøtte den fortsatte udvikling samt sikre den faglige kvalitet inden for neuropædagogikken.

 

Centret har tilknyttet en større gruppe undervisere, der er ansat i UCN, samt eksterne undervisere. 

 

Neuropædagogisk Kompetencecenter hører under de pædagogiske uddannelser på UCN og er beliggende i Hjørring.

Sidst opdateret 28-06-2018
Neuropædagogisk Kompetencecenter | Skolevangen 45 | 9800 Hjørring | 72 69 04 55 | kal@ucn.dk