University College Nordjylland
Bookmark and Share
Du er her:

Kontakt

ICDP Danmark

Lindholm Brygge 35

Postboks 55, 9100 Aalborg

 

Partnerskabskonsulent, Salg og udvikling

Karen Marie Juhl Nielsen

Tlf. 7269 1752

kjn@UCNact2learn.dk

 

Kurser der udbydes af UCN

• University College Nordjylland

 

Litteratur

 

Nielsen, M.M. (red.)(2013): Relations- og  ressourceorienteret pædagogik - ICDP.

 

Linder, Anne (2007): Relationskompetence. En guide til bedre samspil for professionelle
omsorgsgivere og opdragere" UVM/UCN


Linder, Anne (2008).

"Relationer der rykker. Om dagplejepædagogik" Dafolo


Linder, Anne ( 2004):

"Relationsarbejde i Børnehaven" Dafolo


Linder, Anne & Mortensen, Stina Breinhild (2007)

"Glædens pædagogik" Dafolo

Tema i pædagogisk psykologisk tidsskrift: ICDP anvendt i specialpædagogisk sammenhæng.
45. årgang

 

Linder, Anne (2009)

"Glæde og anerkendelse som sproglig drivkraft" i Salling, Lotte "I begyndelsen var sproget" Dafolo.


Metner Lene & Storgård Peter (2008)

"KRAP - Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik", Dafolo.


Hertz, Berit og Iversen, Frank (2004):

Anerkendelse i børnehøjde, Psykologisk Forlag A/S.


Hertz, Berit og Iversen, Frank (2007):

Mere anerkendelse i børnehøjde, Psykologisk Forlag A/S.


Hundeide, Karsten (2003):

Børns Livsverden og sociokulturelle rammer, Akademisk Forlag.


Hundeide, Karsten (2004):

Relationsarbejde i institution og skole, Dafolo Forlag A/S.


Kristensen, René (red.) (2006):

Fantastiske forbindelser, Dafolo.

 

Artikler/tidsskrift

Linder, Anne (2006):

Relationskompetence, en guide til bedre samspil. CVU Nordjylland.
Relations-og ressourceorienteret pædagogik: Psykologisk Pædagogisk Rådgivning, nr. 4/2002,
temanummer.


Westmark, Peter (2003):

At samle ”gyldne øjeblikke” i pædagogisk praksis. Nordisk Tidsskrift for specialpædagogik nr. 2/2003


Westmark, Peter m.fl.(1999):

Interaktionsbaseret tilnærmelse i pædagogisk arbejde – at få øje på sig selv og andre, Uddannelse nr. 7/99.


ICDP anvendt i en specialpædagogisk sammenhæng: Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift 2/2008

 

Richie T. (2006): Relationer i skolen, kap. 7. Billesøe og Baltzer

 

Sørensen J. B. (2010): Mønsterbrud i opbrud, kap. 5. Dafolo

ICDP Danmark | Mylius Erichsens Vej 137 | 9210 Aalborg SØ | 7269 9000