University College Nordjylland
Bookmark and Share
Du er her:

Kontakt

ICDP Danmark

Mylius Erichsens Vej 137

9210 Aalborg  SØ

 

 

Ann Reichstein

Salgskoordinator

Ann Reichstein

Tlf. 7269 0402

adr@ucnact2learn.dk

 

Kurser der udbydes af UCN

• University College Nordjylland

 

Konferenceindlæg

 

Her kan du læse mere om de nordiske netværksmøder, der hvert år holdes i ICDP-regi.

 

Nordisk Netværksmøde

Stavanger, Norge den 29. og 30. maj 2008

”Temaet for konferansen er Bevisstgjørende sensitivisering - teori og metdikk. Dr. Psycol Margaretha Broden skal forelese om tidlig intervensjon, og det skal være presentasjoner av arbeid med ICDP i Sverige, Danmark og Norge. Det blir også flere workshops om sensitivisering. Konferansen støttes av Stavanger, som er europerisk kulturj\hovedstad i 2008.”

 

Nordisk Netværksmøde

Sæby, Danmark den 14. og 15. maj 2007

Temaet for konferencen var ICDP anvendt i en specialpædagogisk sammenhæng. Fokus var på den professionelle aktør i det specialpædagogiske arbejde, både som direkte aktør i arbejdet med barnet/den unge og som indirekte aktør som rådgiver/vejleder. Den specialpædagogiske indsats er organiseret i et offentligt system/en offentlig organisation som rammen for denne indsats. Indsatsen er både lovbestemt og bestemt af en professionskultur.

I forlængelse af konferencen er der udgivet et temahæfte, der indeholder oplægsholdernes bidrag til konferencen.

Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift, 45. årgang, nr. 2 2008, Tema: ICDP anvendt i en specialpædagogisk sammenhæng (International Child Development Programme), Forlaget Skolepsykologi, Pædagogisk Psykologisk Forening www.skolepsykologi.dk

 

Nordisk Netværksmøde

Västervik, Sverige, den 4. og 5. maj 2006:

Temaet var ”Vägledande Samspel och Hälsa (Salutogenes)”.

Nordiskt nätverksmöte för ICDP 2006 ägde rum den 4 och 5 maj på Gränsö slott i Västervik Tema för årets nätverksmöte var Vägledande samspel och hälsa (Salutogenes).

Ordförande för Stiftelsen ICDP Sweden hälsade alla hjärtligt välkomna till Gränsö slott på torsdagen dern 4 maj.

The village concept och hälsa ( salutogenes) var titeln på Paul Bergman och Annelie Waldaus anförande. Se vidare under rubriken artiklar på hemsidan It takes a village to raise a child (www.icdp.se)

Professor Karsten Hundeide som är en de personer som skapat ICDP programmet deltog båda dagarna och föreläste under torsdagen under rubriken Sensitivisering av omsorgsgivare - fritt frem eller har vi retningslinjer?

Under eftermiddagen möttes deltagarna till erfarenhetsutbyte.

Fredagen den 5 maj inleddes av projektledare Fia Simon, Centrum för folkhälsa. Titeln på föreläsningen var Vägledande samspel som hälsofrämjande metod - utvärdering och vidmakthållande.

Vägledande samspel- Effekter på skolans arbetsmiljö och lärande Psykolog Lilian Berggren redogjorde för sin studie av arbete med Vägledande samspel i skolor i Västerviks kommmun. Psykologerna Peter Westmark och Jörgen Rondolds från Aalborg berättade sedan om " Projektet i Frejlev" Det nordiska nätverksmötet avslutades med en sammanfattning av professor Karsten Hundeide.

 

Nordisk Netværksmøde

Oslo, Norge den 21. og 22. april 2005

Nordisk nettverk for ICDP ble etablert i 2002, og det er nå tredje gang det inviteres til nettverksmøte. ICDP er i ferd med å bli implementert på ulike nivåer i Danmark, Norge og Sverige. Vi har derfor valgt dette som tema, for å fokusere på å utveksle kunnskaper og erfaringer i denne prosessen. Mange av våre norske trenere har ønsket å se nærmere på hvordan ICDP kan brukes overfor barn med spesielle behov. Som tema andre dagen sikter nettverksmøtet på å se nærmere på dette område både teoretisk og metodisk.

 

Nordisk Netværksmøde

Aalborg, Danmark den 18. og 19. marts 2004

Børns udvikling og læring er bestemt af i hvilket omfang og på hvilken måde, barnets rettigheder bliver varetaget. FN’s konvention om barnets rettigheder præciserer hvilke rettigheder, der er tale om. Omsætningen af konventionen til en konkret praksis af betydning for det enkelte barn er bl.a. en opgave der vedrører uddannelses- og socialpolitikken og således også en opgave af stor interesse set i et relations- og ressourceorienteret perspektiv.

 

I et relationelt udviklingsperspektiv er samspillet mellem mennesker grundstenen for udvikling. Megen udviklingspsykologisk forskning har fokuseret på voksen – barn relationen. Barn – barn relationen indeholder ligeledes udviklingsressourcer af stor betydning og interesse.

 

I netværket for relations- og ressourceorienteret pædagogik gøres der fortsat betydningsfulde erfaringer med at udvikle relationskompetencen hos den professionelle voksne (sundhedsplejersken, pædagogen, læreren, m.fl.). Udpluk af erfaringerne vil blive præsenteret i konferencens workshops og der vil være mulighed for i øvrigt at træffe kollegaer med samme interesse og knytte kontakter, der kan inspirere ud over konferencen.

 

Dansk Netværksmøde

Aalborg den 29. august 2002

Dette møde markerer etableringen af det danske netværk for ICDP. I forlængelse af mødet blev der udgivet et temahæfte:

Psykologisk Pædagogisk Rådgivning, 39. årgang, nr. 4. august 2002, Tema: Relations- og ressourceorienteret pædagogik, Forlaget Skolepsykologi, Pædagogisk Psykologisk Forening www.skolepsykologi.dk

 

Nordisk Netværksmøde

Kumla, Sverige den 25. til 27. september 2002

Kumla kommune i Sverige var vært for det Nordiske ICDP Netværksmøde 2002. Pædagoger, lærere, socialrådgivere, sundhedsplejersker og psykologer fra de nordiske lande mødtes for at udveksle erfaringer vedrørende relations- og ressourceorienteret pædagogik. Mange af deltagerne på netværksmødet gav udtryk for vigtigheden af, at der sker en erfaringsudvikling mellem de forskellige professioner, som er optaget af at medvirke til børnenes udvikling og læring. Den 25. september holdt Mogens Blæhr i Kumla en forelæsning for ca. 80 personer, om erfaringer med at implementere en relations- og ressourceorienteret tænkning i en kommunes arbejde med børn, unge og familier.

 

De følgende 2 dage blev brugt til erfaringsudveksling og følgende problematikker blev diskuteret:

  • Hvordan holdes der gang i en kompetenceudviklingsproces? Der er erfaring for, fra mange sammenhænge, at det kan være svært at holde gang i fortsat systematisk refleksion af egen og hinandens praksis. Heldigvis kendte deltagerne på det nordiske netværksmøde også eksempler på, at det kan lykkes at holde liv i en kompetenceudviklingsproces. Det vil være interessant at identificere hvad der skal til, for at en sådan udviklingsproces kan fortsætte.
  • Hvordan sikres det at implementeringen af en relations- og ressourceorienteret pædagogisk tænkning sker på alle niveauer (individ, gruppe, organisation)? Hvordan undgås det at forskellige værdier/bevidstheder om det pædagogiske arbejde ødelægger samarbejdet?
  • Hvordan integreres FN´s Børnekommissions artikler om børns rettigheder i et relations- og ressourceorienteret pædagogisk arbejde? Denne opgave arbejdes der målrettet med i Sverige af bl.a. Karin Edenhammar.
  • Hvordan tilrettelægges og gennemføres en kompetenceudviklingsproces, således at der bliver tale om en reel kvalificering af den enkelte medarbejder og teamets professionsudøvelse? Bl.a. Karsten Hundeide, Oslo Universitet har undersøgt hvilke faktorer, der er afgørende i en sådan kompetenceudviklingsproces. Kilde: Skoleprojektet på Sunnmøre: Forandring gjennom bevisstgjøring av egen praksis. En pilotstudie av ICDP Programmet i skolen (Karsten Hundeide).
ICDP Danmark | Mylius Erichsens Vej 137 | 9210 Aalborg SØ | 7269 9000