University College Nordjylland
Bookmark and Share
Du er her:

Billede af forældrevejledning

 

 

Kontakt

ICDP Danmark

Mylius Erichsens Vej 137

9210 Aalborg  SØ

 

 

Ann Reichstein

Salgskoordinator

Ann Reichstein

Tlf. 7269 0402

adr@ucnact2learn.dk

 

Forældrevejledning

En supplerende ICDP-uddannelse

 

Intro

På dette kursus vil der sættes fokus på hvordan du som nær professionel (f.eks. lærer, pædagog, sundhedsplejerske, jordemor) kan etablere og udvikle vejledningsforløb med forældre/forældregrupper i udsatte positioner.

 

Målgruppe

Kurset henvender sig til dig, som har gennemført både certificeret niveau 1 og 2 (ICDP) og som ønsker og har mulighed for at gennemføre et vejledningsforløb med forældre/forældregrupper.

 

Formål

Det er desværre ikke alle forældre, der har bevidsthed om egne forældreressourcer, og som tillægger deres egen rolle som forældre værdi.

Som følge heraf møder de ikke barnet med sensitiv omsorg. Når man som professionel oplever forældrenes mangelfulde omsorg for barnet, kan der opstå et ønske om at støtte forældrene i deres omsorgsrolle og dermed skabe større trivsel for barnet.

Med afsæt i ICDP-programmets grundtanke om forældrenes afgørende betydning, og at samspillets kvalitet kan øges gennem sensitiverende processer, er det derfor vigtigt dels at understøtte forældrenes centrale position dels at arbejde bevidst med at fremme deres psykosociale omsorgskompetence gennem en tilrettelagt sensitiverings- og vejledningsforløb.

Indhold:

·         Sensitiveringsprincipperne i et forældrevejledningsforløb

  • Faciliterende lederskab

  • Omsorgstriadens snubletråde

  • Øvelser og metoder, der fremmer forældrenes sensitivering og bevidsthed

Underviser

Lektor Pia Østergaard, Cand. Psyk. Marte Meo terapeut og ICDP-underviser

eller

Lektor Anni Poulsen, Marte Meo terapeut og ICDP-underviser

 

Undervisningsform

Der arbejdes med faciliterende læreprocesser og der veksles mellem video, dialog, logbog, praksisfortællinger og hjemmeopgaver ud fra en konkret familie/gruppe.

 

Omfang og tilmeldingsfrist

Kurset omfatter 24 undervisningslektioner

 

Min. antal deltagere er 16 for oprettelse af hold.

 

Få en skræddersyet løsning

Kurset kan også arrangeres lokalt og tilpasses den enkelte institutions praksis.

 

Sidst opdateret 29-06-2015 af Gitte Nørnberg Nielsen
ICDP Danmark | Mylius Erichsens Vej 137 | 9210 Aalborg SØ | 7269 9000