• Formindsk tekststørrelse Forstør tekststørrelse
  • Visit our English website ucnorth.dk
  |  
Du er her:

Kontakt

ICDP Danmark

Mylius Erichsens Vej 137

9210 Aalborg  SØ

 

 

Ann Reichstein

Salgskoordinator

Ann Reichstein

Tlf. 7269 0402

adr@ucnact2learn.dk

 

Forældresamarbejde

En supplerende ICDPuddannelse

”Jeg har altid haft det svært med Lises mor. Jeg føler, hun er utilfreds og sætter spørgsmålstegn ved min og mine kollegers praksis. Jeg kan mærke, jeg undgår hende. Det er uholdbart. Hvordan får jeg vendt denne situation?”


 

Intro

På dette kursus vil du arbejde med hverdagens problemstillinger. Der sættes fokus på hvordan den du som professionel omsorgsgiver i den daglige kontakt etablerer, fastholder og udvikler en relations- og ressourceorienteret tilgang til forældrene.


Formål

Vi ved i dag meget om de faktorer, der er med til at fremme det gode forældresamarbejde. Alligevel kan vi i hverdagen stå i situationer, hvor denne viden udfordres. Vi oplever, at samarbejdet trues, nysgerrigheden bortfalder og erstattes af forudfattede meninger.


Formålet med kursusdagene er at du gennem faciliterende processer får en skærpet bevidsthed om egne relationskompetencers betydning for det gode forældresamarbejde.
 

Indhold

  • Barnets relationelle netværk - de betydningsfulde voksne
  • Kontaktetablering, anerkendelse og spejlingens betydning for samarbejdet
  • Fortællingernes betydning - måden vi italesætter barnet og hinanden på
  • Sensitivering af forældre - understøtte forældres omsorgskompetence
  • Implementering – hvordan fastholdes kursets indhold

Målgruppe

Kurset henvender sig til dig, der som minimum har gennemført certificeret niveau 1 (ICDP). Du skal medbringe en selvoplevet fortælling om et problematisk forældresamspil.

 

Undervisere

Lektor Pia Østergaard, Cand. Psyk, Marte-Meo terapeut og ICDP underviser

eller
Lektor Anni Poulsen, Marte-Meo terapeut og ICDP underviser

 

Undervisningsform

Kurset tager afsæt i faciliterende undervisningsformer og vil veksle mellem oplæg, dialog, videoklip, fælles drøftelser samt hjemmeopgaver mellem kursusgangene.

 

Omfang og tilmeldingsfrist

Kurset omfatter 18 undervisningslektioner.

Min. antal deltagere er 16 for oprettelse af hold.

Sidst opdateret 10-07-2014 af Gitte Nørnberg Nielsen
Professionshøjskolen University College Nordjylland   |   Aalborg   |   Hjørring   |  Thisted  |  72 69 00 00  |   ucn@ucn.dk   |   RSS-feeds fra UCNNyheder   |   UCN på Facebook  UCN på YouTube