University College Nordjylland
Bookmark and Share
Du er her:

Kontakt

ICDP Danmark

Mylius Erichsens Vej 137

9210 Aalborg  SØ

 

 

Ann Reichstein

Salgskoordinator

Ann Reichstein

Tlf. 7269 0402

adr@ucnact2learn.dk

 

Kurser der udbydes af UCN

• University College Nordjylland

 

ICDP Træner uddannelse niveau 3

 

ICDP niveau 3 uddannelsen kvalificerer dig til at uddanne andre i ICDP uddannelsen niveau 1 og 2 indenfor egen organisation. Som ICDP træner forpligtiger du dig til at efterleve aftalerne i ICDP International vedrørende trænervirksomhed.

Uddannelsen til niveau 3 består af to dele, såvel forløb på niveau 1 som på niveau 2, og varigheden vil derfor have en varighed af minimum 1 år.

 

Formålet med uddannelsen er: ”At uddanne andre til at udvikle egne og andres relations kompetence”.

 

Læringsmål

 • viden om ICDP programmets teoretiske grundlag
 • viden om ICPD programmets didaktiske grundlag, dvs. viden om læring & sensitivering, facilitering af læring, aktivering af deltagere, formidlingsstrategier
 • viden om gruppedynamiske processer, rammebetingelser og implementeringsprincipper
 • færdigheder i at tilrettelægge og gennemføre de 6 undervisningsgange på ICDP programmets niveau 1 og 2, herunder at formidle ICDP programmets teoretiske grundlag, støtte refleksive processer og vejlede i selviagttagelse, kollegial feedback og videoanalyse
 • færdigheder i at udvikle personligt undervisningsmateriale til henholdsvis ICDP niveau 1 og 2, dvs. billeder, videoklip, opgaver, historier, eksempler
 • færdigheder i at analysere og evaluere egen undervisningspraksis gennem logbogsnotater, checklister og videoanalyser af undervisningssituationer

For at blive godkendt som ICDP træner

For at blive godkendt som ICDP træner skal du udarbejde en skriftlig rapport, der dokumenterer dit arbejde med uddannelsens læringsmål.  I rapporten skal der indgå perspektiver på egne styrker og udviklingspotentialer samt refleksioner over ICDP programmets fremadrettede anvendelse i dit fagområde. Endvidere skal du ved hjælp af videoklip dokumentere dine trænerfærdigheder gennem inddragelse af de syv sensitiveringsprincipper.

 

Uddannelsens omfang

Uddannelsen består af i alt 72 lektioner og strækker sig over et år med efterfølgende supervision og indeholder:

 • undervisningsdage
 • supervision
 • vejledning på skriftlig opgave
 • 8 lektioner over 2 år til supervision efter uddannelsesforløbet

Du skal påregne tid til at mellem undervisningsgangene og i egen praksis til gennemførelse af 6 undervisningsgange på henholdsvis niveau 1 og niveau 2 på en gruppe af minimum 5 personer

 

Hvem kan tage uddannelsen

For at blive optaget på uddannelsen skal du:

 • have gennemført ICDP uddannelse på niveau 1 og 2
 • have gennemført selvstændige ICDP vejledningsforløb á mindst 5 mødegange med minimum 2 enkeltpersoner og 2 grupper
 • have en gruppe i egen praksis på min. 5 personer, som ønsker uddannelse på ICDP niveau 1/ niveau  

Undervisere: ICDP kompetenceteam på UCN

ICDP Danmark | Mylius Erichsens Vej 137 | 9210 Aalborg SØ | 7269 9000