University College Nordjylland
Bookmark and Share
Du er her:

Kontakt

ICDP Danmark

Mylius Erichsens Vej 137

9210 Aalborg  SØ

 

 

Ann Reichstein

Salgskoordinator

Ann Reichstein

Tlf. 7269 0402

adr@ucnact2learn.dk

 

Kurser der udbydes af UCN

• University College Nordjylland

 

ICDP uddannelse niveau 2

 

Formål

  • At udvikle vejlederpersonens relationskompetence

  • At udvikle deltagernes metodisk/didaktiske viden, som gør dem i stand til at igangsætte og fastholde læreprocesser i forhold til andre pædagoger og læreres samspil med børn, unge, forældre og kolleger

  • At kvalificere vejlederne til at deltage i uddannelse af pædagoger, lærere m.fl. ud fra et relations- og ressourceorienteret perspektiv

Uddannelsen kan søges af team. (Min. 2 personer, som har fælles praksis), der opfylder følgende krav:

Minimum 2 års erfaring med pædagogisk arbejde Mulighed for at vejlede kolleger eller andre pædagoger eller lærere Har gennemført certificeret uddannelse i Relations- og Ressourceorienteret Pædagogik (niveau 1).

 

Indhold

Uddannelsen består af

  • Interaktionsorienterede teorier (niveau 2)

  • Vejledningsteori – herunder sensitiveringsprincipper

  • Fokus på rammebetingelser (organisations- og lovgivningsperspektiv) for udvikling af relationskompetence

  • Metodik og praksiserfaring med at udvikle relationskompetence hos pædagoger, lærere m.fl.

Undervisningsform

Uddannelsesforløbet foregår over ca. ½ år. Der vil være 6 undervisningsdage á 6 timer og mellemliggende praksisperioder. I praksisperioderne vil deltagerne på uddannelsen skulle gennemføre et eller flere praksisprojekter, hvor der arbejdes med kolleger eller andre pædagoger eller læreres relationskompetence. Efter uddannelsen udstedes diplom.

 

Undervisere

Undervisere er fra ICDP kompetenceteam på UCN

 

ICDP Danmark | Mylius Erichsens Vej 137 | 9210 Aalborg SØ | 7269 9000