University College Nordjylland
Bookmark and Share
Du er her:

Kurser der udbydes af UCN

• University College Nordjylland

 

Kontakt

ICDP Danmark

Mylius Erichsens Vej 137

9210 Aalborg  SØ

 

 

Ann Reichstein

Salgskoordinator

Ann Reichstein

Tlf. 7269 0402

adr@ucnact2learn.dk

 

ICDP uddannelse niveau 1

 

Formål

At give pædagoger, lærere og andre professionelle (fx psykologer, sundhedsplejersker m.fl.):

  • en fælles teoretisk ramme til forståelse af det relations- og ressourceorienterede pædagogiske arbejde

  • en udvidet kompetence med hensyn til iagttagelse, beskrivelse og analyse af samspil

  • en udvidet bevidsthed og sensitivitet i forhold deres samspil med børn, unge forældre og kolleger. Uddannelsen kan søges af team. (Min. 2 personer, som har fælles praksis), der opfylder følgende krav: Minimum 2 års erfaring med pædagogisk arbejde

Indhold

Uddannelsen består af:

  • Interaktionsorienterede teorier fra primært psykologien, men også sociologien og filosofien, som dokumenterer, at relationen er grundstenen i udvikling

  • Teori og praksiserfaring med iagttagelse, beskrivelse og analyse af samspil

  • Gennem iagttagelse, beskrivelse og analyse af samspil med andre at udvikle en bevidsthed og sensitivitet i forhold til egen relationskompetence

Undervisningsform

Uddannelsesforløbet foregår over ca. ½ år. Der vil være 6 undervisningsdage á 6 timer og mellemliggende praksisperioder. I praksisperioderne skal deltagerne på uddannelsen arbejde med opgaver, som fokuserer på samspillet med børn og unge. Praksisnetværk kan deltage i uddannelsen, som foregår ud fra principper om en teambaseret læring gennem selviagttagelse, kollega- og videofeedback og ved anvendelse af logbog. Efter uddannelsen udstedes et diplom.

 

Undervisere

Underviserne er fra ICDP kompetenceteam på UCN

 

ICDP Danmark | Mylius Erichsens Vej 137 | 9210 Aalborg SØ | 7269 9000