University College Nordjylland
Bookmark and Share
Du er her:

Kontakt

ICDP Danmark

Mylius Erichsens Vej 137

9210 Aalborg  SØ

 

 

Ann Reichstein

Salgskoordinator

Ann Reichstein

Tlf. 7269 0402

adr@ucnact2learn.dk

 

Kurser der udbydes af UCN

• University College Nordjylland

 

ICDP's Aktiviteter

 

Uddannelses- og udviklingsaktiviteter med fokus på de nære professionelle (dagplejeren, pædagogen, læreren med flere), der drager omsorg for barnet i samarbejde med forældrene, bidrager til at realisere ICDP Danmarks formål.

 

Uddannelses- og udviklingsopgaver

Vi tilbyder certificerede ICDP-uddannelser indenfor alle relationsprofessioner som eksempelvis dagplejere, sundhedsplejersker, pædagoger i forskellige typer institutioner, lærere, psykologer, socialrådgivere.

 

Uddannelsen foregår på forskellige niveauer:

  • Niveau 1 - Fokus på egen relationskompetence
  • Niveau 2 - Fokus på vejlederrollen
  • Niveau 3 - Fokus på trænerrollen

Vi har mangeårige erfaringer med at sammensætte udviklingsforløb på både overordnet kommunalt plan og institutionsplan for enkelte eller skoler og institutioner.

 

Vi afholder ud fra et relations- og ressourceorienteret perspektiv temaaftener eller foredrag for forældre og andre forskellige grupper af voksne som arbejder med børn/voksne eksempelvis: præster, spejdere, sygeplejersker, talepædagoger, speciallærere, AKT-lærere, ansatte i psykiatrien, familieafdelinger, sundhedsplejersker...

 

Vi tilbyder endvidere supervision ud fra et relations- og ressourceorienteret perspektiv og har eksempelvis erfaringer med at arbejde med: plejefamilier, efterskoler, behandlingsinstitutioner, social-pædagogiske opholdssteder, familieafdelinger, hospice, psykologer, ansatte på misbrugscentre.

 

Læs mere her:

 

ICDP for sundhedsplejersker

 

ICDP på ungeområdet

 

ICDP i ældreomsorgen

 

Se også

Vi deltager også i konferencer og temadage om ICDP og giver viden og ideer videre her på siden.

Sidst opdateret 10-07-2017
ICDP Danmark | Mylius Erichsens Vej 137 | 9210 Aalborg SØ | 7269 9000