University College Nordjylland
Bookmark and Share
Du er her:

Kontakt

ICDP Danmark

Lindholm Brygge 35

Postboks 55, 9100 Aalborg

 

 Mathilde Egelund Rasmussen

Uddannelseskonsulent

Mathilde Egelund Rasmussen

Tlf. 7269 0423

mtr@ucnact2learn.dk

 

Ann Reichstein

Studiesekretær

Ann Reichstein

Tlf. 7269 0402

adr@ucn.dk

 

Kurser der udbydes af UCN

• University College Nordjylland

 

ICDP uddannelse niveau 2

 

Formål

  • At udvikle vejlederpersonens relationskompetence

  • At udvikle deltagernes metodisk/didaktiske viden, som gør dem i stand til at igangsætte og fastholde læreprocesser i forhold til andre pædagoger og læreres samspil med børn, unge, forældre og kolleger

  • At kvalificere vejlederne til at deltage i uddannelse af pædagoger, lærere m.fl. ud fra et relations- og ressourceorienteret perspektiv

Uddannelsen kan søges af team. (Min. 2 personer, som har fælles praksis), der opfylder følgende krav:

Minimum 2 års erfaring med pædagogisk arbejde Mulighed for at vejlede kolleger eller andre pædagoger eller lærere Har gennemført certificeret uddannelse i Relations- og Ressourceorienteret Pædagogik (niveau 1).

 

Indhold

Uddannelsen består af

  • Interaktionsorienterede teorier (niveau 2)

  • Vejledningsteori – herunder sensitiveringsprincipper

  • Fokus på rammebetingelser (organisations- og lovgivningsperspektiv) for udvikling af relationskompetence

  • Metodik og praksiserfaring med at udvikle relationskompetence hos pædagoger, lærere m.fl.

Undervisningsform

Uddannelsesforløbet foregår over ca. ½ år. Der vil være 6 undervisningsdage á 6 timer og mellemliggende praksisperioder. I praksisperioderne vil deltagerne på uddannelsen skulle gennemføre et eller flere praksisprojekter, hvor der arbejdes med kolleger eller andre pædagoger eller læreres relationskompetence. Efter uddannelsen udstedes diplom.

 

Undervisere

Undervisere er fra ICDP kompetenceteam på UCN

 

ICDP Danmark | Lindholm Brygge 35 | 9400 Nørresundby | 7269 9000 | kip@ucn.dk