• Til forsiden
  • Biblioteket
  • Its Learning
  • Kontakt
  • Læs op
  • Sitemap
  • Print
  • It
  • Formindsk tekststørrelse Forstør tekststørrelse
  • Visit our English website ucnorth.dk
  |  
Du er her:

Center for Undervisningsmidler (CFU)

Aalborg
Mylius Erichsens Vej 137
9210 Aalborg SØ

 

Post sendes til:

Postboks 33, 9100 Aalborg


Tlf: 72 69 20 00

E-mail: cfu@ucn.dk 
 

EAN 5798000553385

CVR 30843126


Åbningstider:

Man - tors. kl. 8.00 - 16.00
Fre. kl. 8.00 - 15.00

 

Hjørring

Skolevangen 45, 9800 Hjørring
Tlf: 7269 2500

 

Ekspedition af samlinger

Tlf.  72 69 21 00

 

 

  

 

Center for Undervisningsmidler

 

Center for Undervisningsmidler (CFU) er undervisernes og skolernes ressource- og rådgivningscenter. I praksis betyder det, at enhver lærer med tilknytning til en undervisningsinstitution kan benytte CFU's mange tilbud og faciliteter.

 

CFU yder rådgivning og vejledning om læringsmidler, brug af IT og medier i undervisningen, genererer faglige og pædagogiske kursusforløb, formidler kulturtilbud til skoleverdenen og udlåner undervisningsmateriale og forskelligt udstyr.

 

Se præsentationsvideo

 

 

2 samlinger - 2 målgrupper

Center for Undervisningsmidler råder over to materialesamlinger, der hver især er beregnet til undervisningsformål
 
Informationssamlingen er beregnet til lærerens orientering og information. Materialerne kan lånes til gennemsyn i 3 uger. Det er ikke tilladt at anvende materialerne til undervisningsbrug.
 
Udlånssamlingen er beregnet til brug i undervisningen på skolerne. Her er det altså eleverne, der anvender materialet. Lånetiden er fra 2 til 6 uger afhængig af materialetype.
 
Det er gratis at låne, men skolen hæfter for lånet.

Informationssamlingen

Informationssamlingen udgør et bibliotek på omkring 80.000 materialeenheder fordelt på ca. 28.000 titler. Samlingen omfatter næsten alle danske forlagsudgivelser på undervisningsområdet. Desuden findes en samling af pædagogisk litteratur.

 

Bestilling af materialer sker enten online, ved personlig henvendelse i udlånsskranken eller telefonisk. Samlingen opdateres løbende, idet næsten alle nye forlagsudgivelser tilsendes Centret, mens materiale, der er udsolgt fra forlaget, fjernes. Til alle fagområder er knyttet pædagogiske konsulenter som yder rådgivning og inspiration i relation til brugen af materialerne.


Udlånssamlingen

Udlånssamlingen udgør 365.000 materialeenheder fordelt på ca. 8.500 titler herunder tv og film,  AV- og multimedieapparatur, sports- og musikudstyr med mere.
 
Samlingen vedligeholdes løbende gennem 4 årlige materialevalgsmøder, der foregår i tæt samarbejde med skolebibliotekskonsulenterne.
 
Materialer bookes online. De boglige materialer findes i klassesæt, men kan også lånes i et mindre antal f.eks. til opgaveskrivning eller gruppearbejde.
 
Bestilte materialer bringes ud til skolerne en bestemt dag om ugen. Ekspeditionstiden er 3 dage.
 

CFU Film og TV

CFU Film og TV optager hver dag undervisningsrelevante udsendelser fra mere end 50 kanaler. Ordningen forudsætter skolen har tegnet CFU-abonnement. Spillefilm kan ikke købes, men lånes for en periode på 2 uger. Vil du være sikker på at få optaget en bestemt udsendelse, så ring og bestil udsendelsen til optagelse og hjemlån.

 

Lån af TV-optagelserne fordrer desuden, at skolen er medlem CopyDan AVU medier

Kursusadministration

Mere end 5000 undervisere deltager på CFU's ca. 200 kurser hvert år. Kurserne arrangeres af Centrets pædagogiske konsulenter.

 

Sædvanligvis har kurserne et omfang på 3 til 12 lektioner. Derudover udbydes længerevarende kurser. Der tages gerne udgangspunkt i den konkrete undervisningssituation, fagligt såvel som pædagogisk.

 

Kurserne har vidt forskellig form. Det kan være foredrag og diskussioner, gruppearbejde og praktiske øvelser - eller afprøvning af materialer og ideer. Kurserne afholdes for det meste på CFU i Aalborg og Hjørring, men kan også foregå andre steder, når forholdene kræver det.

 

Der udarbejdes et fælles kursuskatalog for Aalborg- og Hjørring, der udkommer to gange om året. Af hensyn til skolernes planlægning annonceres de længerevarende kurser dog for et skoleår ad gangen.

 Informationsafdelingen i Hjørring

Afdelingen i Hjørring har næsten de samme faciliteter, som findes i Aalborg, bortset fra skolesamlingen. Hjørrings Informationssamling er stort set en pendant til samlingen i Aalborg - der kan dog forekomme titler i Hjørring, som ikke findes i Aalborg og omvendt. 

 

Som låner er det ligegyldigt, hvor du låner eller afleverer, da vore bogbiler kører mellem afdelingerne. Du kan også få materialerne leveret på skolen med bogbilen.

 

Til afdelingen er også knyttet pædagogiske konsulenter, som yder rådgivning og inspiration i brugen af materialerne.

 

Desuden foregår en omfattende kursusvirksomhed.

 

 

 

 

 

Sidst opdateret 07-08-2014 af Tove Borup
Professionshøjskolen University College Nordjylland   |   Aalborg   |   Hjørring   |  Thisted  |  72 69 00 00  |   ucn@ucn.dk   |   RSS-feeds fra UCNNyheder   |   UCN på Facebook  UCN på YouTube