• Til forsiden
  • Biblioteket
  • Its Learning
  • Kontakt
  • Læs op
  • Sitemap
  • Print
  • It
  • Formindsk tekststørrelse Forstør tekststørrelse
  • Visit our English website ucnorth.dk
  |  
Du er her:

Konsulenter i matematik

 

Brian Ravnborg

Hjørring

brr@ucn.dk

Træffetider (pdf)

 

Hanne Due Bak

Aalborg

hdb@ucn.dk

Træffetider (pdf)

 

 Nicolai D. Hessellund

Aalborg

ndh@ucn.dk

Træffetider (pdf)

 

 

  

Fibonacci

 

Yderligere information:

Annette Lilholt, ael@ucn.dk 

Søren Østergaard,  soe@viauc.dk

Ole Haubo,  oleh@viauc.dk 

Kaare Øster  kaos@viauc.dk.

Fibonacci-project

Undersøgelsesbaseret naturfags- og matematikundervisning

Fibonacci-project - åbner ny side

- Elevernes formulering af centrale arbejdsspørgsmål
- Fastholdelse / dokumentation af elevernes eksperimenter og læring
- Betydningen af elevernes opdagelser, fund, eksperimenter mv.

   - hvad har andre fundet ud af?

 

 

Læs mere på www.fibonacci-project.dk 

Afleverede projekter - vedlagt som pdf - klik på billedet

”Hvor høj er skolens flagstang?”

8.a på Ankermedets Skole i Skagen, Marts 2012

Klassen havde gennem længere tid arbejdet med Pythagoras´ læresætning, og var efterhånden blevet fortrolig med denne. De havde arbejdet ivrigt med trekantsberegning, og arbejdsgangen havde været fra teori til praksis.

Vind - 7. b. Lundergårdskolen - Fibonacci - åbner pdf

Vind

7.b Lundergårdskolen – fysik/kemi
Eleverne har arbejdet med emnet vejr og vind. Eleverne har haft fokus på hvordan vinde bevæger sig. Forløbet er delt i 4 trin,

Trin 1: Undren og stille spørgsmål
Eleverne fik til opgave, at få koldt og varmt vand til at lægge sig
lagdelt. Derefter skulle de stille spørgsmål til det de kunne observere

Bolde - Fibonacciprojekt - åbner pdf

Bolde

5. klasse Bindslev Skole

Eleverne blev i grupper præsenteret for forskellige bolde, samt flere billeder af bolde på den interaktive tavle. Eleverne fik herefter 15 minutter til at observere og notere kendetegn ved bolden. Til hjælp til at strukturere dette arbejde fik eleverne udleveret et hjælpeark.
Efter de 15 minutter blev elevernes observationer samlet i et fælles mindmap på den interaktive tavle.

Matematikken i bolde - Fibonacci - åbner pdf

Matematikken i bolde?

8.a på Ankermedets Skole i Skagen
Vi startede med at se tre små film fra youtube (“Which joggling trick is the hardest?”, ”Piano Balls The Original Pianojoggler”, ”Insane ball tricks”). Filmene omhandlede blandt andet almindelige bold-tricks og ”the Piano Joggler”, hvor en mand spiller alverdens numre ved at kaste bolde mod tangenter på gulvet. Denne film var specielt taget med for at skabe undren i forhold til hastigheder og begrebet ”indgangsvinkel lig med udgangsvinkel”.

Timeglas - 8. klasse Lundergårdskolen - Fibonacci - åbner pdf

Timeglas

8. klasse Lundergårdskolen

Hver gruppe fik udleveret et timeglas og fik 10 minutter til at observere og notere alt det de så ved dette timeglas. Efter de 10 minutter skiftes grupperne til at fremkomme med deres observationer. Alle klassens observationer blev samlet på tavlen.
Herefter gik eleverne i grupper igen med følgende arbejdsspørgsmål: Hvad undrer I jer over, hvad bliver I interesseret i? Prøv at opstille forskellige spørgsmål, der undrer.

 

Pyramider - 7. klasse Lundergårdskolen - Fibonacci - åbner pdf

Pyramider

7. klasse - Lundergårdskolen

Eleverne startede med at sidde alene og skrive hvad de vidste om pyramider. Eleverne var delt i en drenge- og i en pigegruppe. Eleverne fremlagde for hinanden deres viden om pyramider, og de samlede gruppernes viden i mindmaps.

Eleverne så herefter TV dokumentaren om Keopspyramiden1, der handler om hvordan pyramiden blevet bygget mm.
Alle elever blev bedt om at notere deres observationer undervejs, så de bagefter kunne fremlægge deres nye viden og deres undring.

 

Chance - 4. klasse på Hpr. og 5. klasse på Bindslev skole - Fibonacci - åbner pdf

Chance

4. klasse på Hpr. og 5. klasse på Bindslev skole 
Et kort oplæg til eleverne med tre små eksempler med hhv. lykkehjul, terningespil og kortspil.
Eleverne laver observationer, mens de spiller i fire-mandsgrupper.

- Hvor stor er chancen for at få en sekser, få sum 8, få et es…..(de bestemmer selv)
- Kan man lave et lykkehjul eller en ”bod”, der giver overskud til klassekassen?
Eleverne skal prøve at stille spørgsmål til det, der undrer dem.

 

Professionshøjskolen University College Nordjylland   |   Aalborg   |   Hjørring   |  Thisted  |  72 69 00 00  |   ucn@ucn.dk   |   RSS-feeds fra UCNNyheder   |   UCN på Facebook  UCN på YouTube