• Til forsiden
  • Biblioteket
  • Its Learning
  • Kontakt
  • Læs op
  • Sitemap
  • Print
  • It
  • Formindsk tekststørrelse Forstør tekststørrelse
  • Visit our English website ucnorth.dk
  |  
Du er her:

Koordinering for innovation

Elsebeth Hansen, Aalborg,

elh@ucn.dk

 

 

 

Helle Schütten Johansen

Aalborg

hsj@ucn.dk

Download

PIONERMAGASINET - læs det her

Innovation

 

Folkeskolen skal sikre stærke faglige færdigheder. Men eleverne skal også lære at være nyskabende, bryde med vanetænkning og se nye muligheder.
Verdens bedste folkeskole – vision og strategi (Regeringen 2005)

 

Uddannelsen skal have et dannelsesperspektiv med vægt på elevernes udvikling af personlig myndighed. Eleverne skal derfor lære at forholde sig reflekterende og ansvarligt til deres omverden: medmennesker, natur og samfund, og til deres egen udvikling.Uddannelsen skal tillige udvikle elevernes kreative og innovative evner og deres kritiske sans. Gymnasieloven (UVM 2009)

 

Fremtiden er ikke hvad den har været

 

Materialer og undervisningsforløb

 

Vi har listet en række nyttige bøger, materialer og forløb. Se mere ...

 

Gode hjemmesider

Skoler, der ønsker inspiration til arbejdet med kreativitet, innovation og entreprenørskab i undervisningen, kan hente viden, ideer og undervisningsmaterialer på følgende hjemmesider:
Innovation, Alinea. Bogen er opbygget om den såkaldte FIRE-Design-model. Det er en didaktisk model, der kan bruges til at udvikle og planlægge undervisningsforløb, både enkelt-faglige og tværfaglige. Et undervisningsforløb struktureres gennem fire faser, der går fra Forståelse over Idéudvikling til Realisering og slutter med en Evaluering. alinea.dk/temaer/innovation.aspx

Ffe-ye.dk: Fonden for Entreprenørskab, Young Enterprise. Siden rummer undervisningsmaterialer, inspirationsmaterialer, netværkstilbud m.v. Fonden for entreprenørskab

Krealab.aau.dk: Den Kreative Platform, Forsknings gruppen for Uhæmmet Vidensanvendelse på Aalborg Universitet. Der er kursustilbud til lærere og elever, materialer, forløb m.v. Den kreative platform
Dialoogle.dk: Udgiver bl.a. billedkort til læring og visuel facilitering. Dialoogle.dk visual talking
Toolsforschools.dk: Siden indeholder information om materialer til grafisk facilitering, netværksarrangementer, forløb på skolerne m.v. Tolols for schools
Cooperativelearninginstitute.dk: Materialer til  Cooperative Learning på forskellige klassetrin.  Cooperative learning institute
Uvm.dk/pioner06: Pionermagasinet nr. 6. Et informativt temanummer om innovation. Rummer bl.a. en oversigt med ”10 veje til innovation i undervisningen”. Pionermagasinet nr. 6

UCN.dk: Under efter/videreuddannelse er der information om Pioneruddannelsen og andre innovationskurser for lærere og pædagoger. University College Nordjylland

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

Professionshøjskolen University College Nordjylland   |   Aalborg   |   Hjørring   |  Thisted  |  72 69 00 00  |   ucn@ucn.dk   |   RSS-feeds fra UCNNyheder   |   UCN på Facebook  UCN på YouTube